Nieuwsberichten 15.03.2017

Discussie over glyfosaat laait opnieuw op

HELSINKI/BRUSSEL (ANP / foodwatch) - De discussie over het omstreden middel glyfosaat is niet voorbij. In een nieuwe studie stelt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. De Wereldgezondheidsorganisatie is het hier echter niet mee eens en blijft bij het standpunt dat het middel waarschijnlijk wel kankerverwekkend is. 

Het onderzoek door ECHA is door de Europese Commissie aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van glyfosaat. Daarover ontstond vorig jaar veel discussie nadat het International Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie het middel als 'waarschijnlijk kankerverwekkend' classificeerde. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA stelde echter dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en krijgt daarvoor nu dus bijval van ECHA. Wel kan het middel volgens de studie van ECHA ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water. 

Impasse niet doorbroken

Op haar website laat het IARC weten dat zij kennis heeft genomen van de conclusies van ECHA maar deze niet deelt. Het onderzoeksinstituut van de WHO blijft bij het standpunt dat glyfosaat 'waarschijnlijk wel kankerverwekkend' is. Hiermee is er voorlopig nog geen einde gekomen aan de discussie over de veiligheid van glyfosaat.

foodwatch: respecteer voorzorgsbeginsel

Zolang er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de vraag of glyfosaat veilig is, moet de EU de vergunning voor het gebruik van glyfosaat intrekken stelt foodwatch. Het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in Europese wetgeving bepaalt immers dat alleen onbetwist veilige stoffen mogen worden toegelaten. 

Doe mee en eis dat de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel respecteert en de vergunning van glyfosaat intrekt zolang er wetenschappelijke twijfel bestaat over de veiligheid. 

Teken de noodoproep