Nieuwsberichten 05.04.2017

NVWA maakt risicobeoordeling minerale oliën openbaar

NVWA belooft meer openheid van zaken; groter deel risicobeoordeling openbaar 

De NVWA heeft deze week de risicobeoordeling van vervuiling van kaaskoekjes met minerale oliën via haar website openbaar gemaakt. Het is voor het eerst dat een front office risicobeoordeling op deze wijze wordt gepubliceerd, zo lichtte de NVWA deze week in een gesprek met foodwatch toe. Het ligt in de bedoeling van de NVWA om deze front office risicobeoordelingen voortaan openbaar te maken. Daardoor krijgen derden meer inzicht in de achtergronden van het handhavingsbeleid. foodwatch dringt al langer aan op meer openheid van de NVWA. In een eerdere rechtszaak rond de paardenvleesaffaire had een rechtbank in een door foodwatch aangespannen rechtszaak al geoordeeld dat de NVWA meer openheid van zaken moest geven. Consumenten hebben recht op informatie en openheid is ook nodig om het functioneren van de NVWA te kunnen controleren. foodwatch ziet de openbaarmaking van de risicobeoordelingen als een stapje in de goede richting naar meer openheid bij de NVWA.

--> wil jij net als wij en meer dan 120.000 andere mensen ook dat maatregelen worden genomen tegen de vervuiling van ons voedsel met minerale olie? Doe dan mee aan onze e-mailactie.

Uit de risicobeoordeling die nu gepubliceerd is op de website van Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA blijkt dat de kaaskoekjes een extreem hoge concentratie MOSH bevatten. Op basis van de gemeten waardes en de risicobeoordeling heeft de NVWA het product uit de winkels laten halen. Ze heeft echter, tot teleurstelling van foodwatch, geen oproep gedaan aan consumenten om het product niet te eten. Dit terwijl uit de risicobeoordeling blijkt dat de kaaskoekjes een extreem hoog gehalte aan MOSH bevatten, hoger nog zelfs dan de bovenlimiet van wat laboratoria nog kunnen analyseren. De Belgische voedselautoriteit FAVV deed wel een oproep aan consumenten. De voedselautoriteit riep op de 8 soorten kaaskoekjes niet te consumeren, en aan degenen die de producten al heeft gegeten en vergiftigingsverschijnselen vertoont, de dokter te raadplegen.

In de risicobeoordeling wordt erkend dat de totale blootstelling aan MOSH via voedsel als ‘potentieel zorgelijk’ wordt gezien. Het RIVM stelt in haar risicobeoordeling dat consumptie van de kaaskoekjes ‘een grote bijdrage kan leveren aan de acute totale blootstelling van MOSH.’ En ‘bij langdurige consumptie van deze kaaskoekjes kunnen gezondheidsrisico’s niet worden uitgesloten.’ De incidentele hoge blootstelling aan minerale oliën door het consumeren van de kaaskoekjes vormt niet direct een gezondheidsrisico, aldus het RIVM. 

Zowel de NVWA als de producent hebben, in tegenstelling tot de Belgische toezichthouder, consumenten die het product wellicht al in huis hadden staan niet gewaarschuwd en willen ook niet vertellen waar de koekjes te koop waren. Consumenten werden dus niet in de gelegenheid gesteld om – inmiddels al deels verkochte –  besmette producten te vermijden. De consumenten die het product al in hun keukenkastje hadden staan, kregen daarmee minder bescherming van de NVWA dan de consumenten die het product nog zouden kopen. Dat onderscheid vindt foodwatch onaanvaardbaar: alle consumenten hebben recht op een gelijke mate van bescherming. 

--> wil jij net als wij en meer dan 120.000 andere mensen ook dat maatregelen worden genomen tegen de vervuiling van ons voedsel met minerale olie? Doe dan mee aan onze e-mailactie.