Nieuwsberichten 10.03.2017

Recall vanwege vervuiling Nederlandse wafels met minerale olie

De Belgische voedselautoriteit FAVV heeft 8 maart een recall gepubliceerd van verschillende Nederlandse wafels vanwege ernstige besmetting met gevaarlijke minerale oliën. De voedselautoriteit roept op de verdachte 8 producten niet te consumeren en degene die de producten al heeft gegeten en vergiftigingsverschijnselen vertoont, de dokter te raadplegen.

Uiteraard heeft foodwatch zo snel mogelijk gebeld met de producent en de NVWA om meer informatie: Klopt de informatie van FAVV? Komen deze wafels inderdaad uit Nederland? Worden ze hier verkocht en waar? Wat hebben het bedrijf en de NVWA gedaan om consumenten te beschermen in Nederland en met betrekking tot de export van deze besmette producten?

Het bedrijf wilde geen vragen beantwoorden. De NVWA wilde telefonisch ook geen vragen beantwoorden. We konden de vraag per e-mail indienen. Wanneer we antwoord konden verwachten was onduidelijk ‘want het is vrijdag’. En dan te weten dat in België de waarschuwing al 2 dagen loopt, in de media is geweest en de eerste melding hierover in het Europese RASFF-alert systeem al van meer dan een week geleden dateert. Het is nota bene een Nederlandse producent! 

--> wil jij net als wij en meer dan 100.000 anderen mensen ook dat maatregelen worden genomen tegen de vervuiling van ons voedsel met minerale olie? Doe dan mee aan onze e-mailactie.

Zorgwekkend hoe er in Nederland met dit soort ernstige vervuiling van voedsel wordt omgegaan. In de belangenafweging tussen de consumenten (Snel en breed waarschuwen. Open, eerlijk en proactief communiceren) en producent (terughoudend met informatie want het kan de producent en de Nederlandse handel schaden) lijkt helaas het belang van producenten te vaak een te grote rol te spelen.

We houden jullie op de hoogte van updates, bijvoorbeeld als de NVWA antwoordt!

***************

UPDATE MAANDAG 13 MAART
Maandag (13 maart) hebben we summier antwoord gekregen van de NVWA:
De NVWA geeft aan dat de producten waar de besmetting is gevonden ook in Nederland worden verkocht maar weigeren de verkooppunten te vermelden. De NVWA heeft ook in Nederland deze producten uit de markt gehaald maar wil dit niet publiekelijk maken en onduidelijk is hoeveel van de producten voor de terugroepactie al verkocht zijn aan consumenten. Dit kan betekenen dat er bij consumenten in het keukenkastje nog besmette producten staan die mogelijk op het menu staan deze week. foodwatch vindt het onacceptabel dat bedrijfsbelangen kennelijk wederom (zoals bij het paardenvleesschandaal) zwaarder wegen dan consumentenbelangen: verkooppunten moeten worden gepubliceerd, de besmetting moet publiekelijk bekend worden gemaakt en het publiek geïnformeerd dat deze producten absoluut niet geconsumeerd moeten worden. 

****************

UPDATE WOENSDAG 5 april
In een gesprek met de NVWA dat foodwatch deze week heeft gehad, heeft de NVWA bevestigd dat consumenten de besemtte producten hebben gekocht maar zij - in tegenstelling tot de Belgische FAVV - een publieke recall niet nodig vonden. Dit vindt foodwatch onaanvaardbaar. Consumenten horen beschermd te worden deze vervuiling en daarom gewaarschuwd te worden.

Daarnaast heeft de NVWA meer openheid beloofd. Zo wordt een groter deel van de risicobeoordelingen voortaan openbaar gemaakt. Daardoor komt voor buitenstaanders beter zicht in de belangenafwegingen binnen NVWA. Dat is een stap vooruit naar meer transparantie.

****************

In 2015 erkende minister Schippers dat “mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn” en dat de voedingsindustrie niet tot “een adequate beheersing” van deze vervuiling in haar producten komt. Ferme maatregelen om de consument te beschermen tegen de vervuiling van voedsel met minerale oliën, leek met die constatering een kwestie van tijd. Niets van dat alles. Onlangs gaf de minister nog een vrijbrief aan fabrikanten om op de oude voet verder te gaan.

--> wil jij net als wij en meer dan 100.000 anderen mensen ook dat maatregelen worden genomen tegen de vervuiling van ons voedsel met minerale olie? Doe dan mee aan onze e-mailactie.