Nieuwsberichten 12.05.2022

Nog steeds geen verbod in zicht op glyfosaat

Slecht nieuws uit Europa: dit jaar zal er toch nog géén beslissing worden genomen over het toekomstige gebruik van het omstreden glyfosaat. Dit liet de verantwoordelijke autoriteit EFSA op 10 mei weten nadat experts van lidstaten duizenden reacties hebben ingestuurd. Europa neemt nog een jaar extra de tijd om zich over het inmiddels 3.000 pagina’s tellend dossier te buigen. “Onnodig en bovendien schadelijk tijdrekken”, aldus directeur Nicole van Gemert van foodwatch Nederland.

Glyfosaat is een pesticide die wordt gebruikt om onkruid te bestrijden in de landbouw. Jarenlang stapelt het bewijs zich op dat dit gif desastreuze gevolgen heeft voor de biodiversiteit en dat het potentieel kankerverwekkend is voor mensen die ermee in aanraking komen. Ook wordt er een verband gezien tussen blootstelling aan glyfosaat en het optreden van alzheimer en hartritmestoornissen. Toch diende de industrie in 2019 opnieuw een verzoek in om hun aflopende toestemming voor verkoop te verlengen. 

Wat wil foodwatch?

Foodwatch vindt dat consumenten erop moeten kunnen vertrouwen dat alle vermijdbare gezondheidsrisico’s worden uitgesloten. De veiligheid van het gebruik van glyfosaat is niet gewaarborgd en daarom zou het volgens foodwatch verboden moeten worden in de EU. Tegelijkertijd vindt foodwatch dat ook de export stopgezet moet worden. Nog steeds worden stoffen die in de EU verboden zijn wel in EU-landen geproduceerd en vervolgens geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. 

Daarnaast betekent elke dag dat schadelijk landbouwgif langer wordt toegepast een uitstel van de nodige transitie naar duurzame landbouw. Een gifvrije teelt die weerbaar is door variatie in gewassen en die geen vieze residuen op ons bord meebrengt. We hebben deze omslag naar duurzame landbouw hard nodig: voor onze gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat.

MEER OVER GLYFOSAAT

Glyfosaat is de meest gebruikte maar ook de meest omstreden onkruidverdelger ter wereld. Er zijn aanwijzingen dat mensen, ook in stedelijke omgevingen, de stof regelmatig binnen krijgen.

meer