Nieuwsberichten 11.08.2022

Voedselprijzen rijzen pan uit, consument betaalt rekening

Het zal je vast niet zijn ontgaan: de voedselprijzen zijn enorm gestegen het afgelopen jaar. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek was dat afgelopen juni zelfs 11% vergeleken met het jaar ervoor! Dat is hoger dan de algemene prijsstijging van goederen (8,6%), dus voedingsmiddelen stegen buitenproportioneel.  De laatste keer dat de prijzen voor voedingsmiddelen zo sterk stegen was in 1976! Ondertussen zit één op de drie huishoudens aan het eind van de maand krap bij kas, met name door de stijgende energiekosten en duurdere boodschappen. Dit zijn extreem zorgelijke ontwikkelingen. 

Recordcijfers voor de industrie

Tegelijkertijd presenteren voedingsbedrijven met veel trots hun kwartaalcijfers: er worden recordwinsten geboekt en omzetten rijzen de pan uit! Werelds grootste bedrijven als Unilever, Jacobs Douwe Egberts, Nestlé,  FrieslandCampina en Kraft Heinz rapporteren gigantische stijgingen in omzet, winsten, of beide. Deze worden vooral geboekt door enorme stijgingen in de prijzen van producten. En raad eens wie die rekening betaalt….

  • De omzet van Unilever steeg in het afgelopen halfjaar met 8% vergeleken met 2021. Bijna driekwart van de inflatierekening werd doorgeschoven naar de klanten. De nettowinst daaldwe wel lichtelijk door hogere inkoopprijzen.
  • Jacobs Douwe Egberts verkocht minder producten in het afgelopen jaar, maar had een stijging in omzet van 16% door hogere prijzen.
  • Bij Nestlé steeg de omzet met 9% (46,5 miljard euro) en daalde de winst met 10% (om boekhoudkundige redenen). De prijzen stegen met 6,5%.
  • FrieslandCampina verdubbelde zijn winst (met 139 miljoen euro) en verhoogde de omzet met 20% tot (6,6 miljard euro).
  • Kraft Heinz spant de kroon met een een stijging in winst van 1136,4 % terwijl het 2% minder producten verkocht. Belasting- en rentevoordelen speelden hier ook een rol bij. 

Bron: NOS, de Volkskrant, Het Parool

Dus: hogere prijzen voor consumenten waardoor een dreiging van meer armoede en honger in Nederland, en tegelijkertijd rijke, grotere en machtigere voedselbedrijven. Het lijkt bijna alsof die twee dingen met elkaar te maken hebben…? 

Voedselmiljardairs

Eerder dit jaar publiceerde Oxfam Novib een rapport waarin werd onthuld hoe bedrijven en miljardairs dynastieën in de voedingssector profiteren van het leed van gewone mensen. In de afgelopen twee jaar (tijdens de pandemie nota bene), verhoogden zij hun vermogen met 45% (382 miljard dollar)! Er kwamen 62 nieuwe “voedsel miljardairs” bij, maar 263 miljoen mensen lopen volgens hun schattingen gevaar dit jaar in armoede gedreven te worden. De families achter Cargill (de 1e rijkste familie op de wereld, Cargill beheert 70% van de globale landbouwgrondstoffenmarkt) en Walmart (waarvan de Walton family samen zo’n 238 miljard waard zijn, en elk uur 503,000 dollar rijker worden) krijgen een ereplaatsje in het rapport. 

Een rem op buitensporige voedselspeculatie

Wij zijn het zat dat winsten steeds weer verkozen worden boven mensenlevens.  Een ander voorbeeld hiervan is overmatige speculatie op de grondstoffenmarkt, waar bijvoorbeeld banken bakken met geld verdienen en daarmee de prijzen blijven opkrikken. Daarom zijn wij een internationale campagne tegen buitensporige voedselspeculatie begonnen. We hebben deze week een FAQ over voedselspeculatie op onze website gepubliceerd. Hierin leggen we uit hoe het komt dat de prijzen van landbouwgrondstoffen (bijvoorbeeld graan) zo snel stijgen. Spoiler alert: het heeft iets te maken met overmatige speculatie op de beurzen. Wil jij je hier ook tegen uitspreken? Roep samen met ons de Europese regeringen op om financhiële goochelaars tegen te gaan

E-MAILACTIE