Nieuwsberichten 28.04.2017

Glyfosaat? Niet weer!

Op zeer korte termijn zal er in de Europese Unie opnieuw een discussie losbarsten over de hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa. De Europese Commissie is nu al de hertoelating van glyfosaat aan het voorbereiden. Hun voorstel wordt mogelijk al in mei voorgelegd aan de lidstaten voor goedkeuring. De landbouwcommissaris heeft al gezegd dat hij een nieuwe toelating voor minstens 10 jaar wil, en de landbouwlobby zet zelfs in op goedkeuring voor het gebruik van glyfosaat voor 15 jaar.

-->> Nog niet getekend? Doe dan nu mee aan onze noodoproep tegen hertoelating van glyfosaat!

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Monsanto’s bestrijdingsmiddel Roundup, en wordt ook in veel andere bestrijdingsmiddelen gebruikt. Glyfosaat is het meest gebruikte landbouwgif ter wereld, en ook het meest omstreden. Al jaren waarschuwen onafhankelijke wetenschappers voor de effecten van dit middel op de volksgezondheid en het milieu.

Controversiële studies

In 2015 heeft het IARC, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een studie gepubliceerd waarin zij concluderen dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Zij kwamen tot die conclusie door onder andere goed te kijken naar de wetenschappelijke literatuur die sinds 2001 gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften. De adviesorganen van de Europese Unie, de EFSA en de ECHA, vinden daarentegen dat er geen bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend is. Zij hebben echter niet gekeken naar de nieuwe onafhankelijke wetenschappelijke studies die IARC wel heeft meegenomen in haar analyse.

De Europese adviesorganen hebben hun oordeel vooral gebaseerd op studies die zijn aangeleverd door de fabrikanten van glyfosaat. Studies die bovendien niet openbaar worden gemaakt. Onafhankelijke wetenschappers kunnen dus niet meekijken met de EFSA en de ECHA om hun oordeel te bevestigen of te ontkrachten. Terwijl dat meekijken door gelijken in een wetenschappelijke studie, in het Engels ‘peer-review’ geheten, dé standaard werkwijze is onder wetenschappers wereldwijd. Zonder een peer-review krijg je geen artikel gepubliceerd. Het is toch vreemd dat deze algemeen geaccepteerde wetenschappelijke norm niet geldt voor de onderbouwing van dit soort belangrijke Europese besluitvorming.

Bedenkelijke werkwijze van de Europese adviesorganen EFSA en ECHA

De werkwijze van de EFSA en de ECHA roept dan ook kritiek op. Onder andere van wetenschappers die erop wijzen dat de adviezen van de EFSA en de ECHA gebaseerd worden op minder dan 300 ongepubliceerde en vaak oude studies, terwijl de nieuwe wetenschappelijke literatuur, die wel aan de standaarden van onafhankelijke wetenschap voldoet, niet mee wordt genomen door deze belangrijke adviesinstanties. In 2015 stuurde een groep van 90 onafhankelijke wetenschappers al een open brief aan de Europese Commissie waarin zij kritiek uitten op het onderzoek van EFSA naar glyfosaat.

Monsanto koopt wetenschap

De controverse over de veiligheid van glyfosaat wordt ook nog eens sterk gevoed door de handelswijze van Monsanto zelf. Honderden interne e-mails die Monsanto van een Amerikaanse rechter openbaar heeft moeten maken, laten zien dat het bedrijf wetenschap heeft verdraaid om de risico’s van glyfosaat te verdoezelen. Uit de e-mails blijkt dat Monsanto haar eigen studies – die aantonen dat het middel mogelijk kankerverwekkend is – verborgen heeft gehouden. Nog erger: het bedrijf schreef zelf in het geheim een studie, en liet deze publiceren onder de naam van ‘onafhankelijke’ wetenschappers. Europarlementariërs willen een onderzoekscommissie die dit verder gaat onderzoeken en die moet nagaan welke rol privaat gefinancierd onderzoek speelt bij de toelating van bestrijdingsmiddelen op de Europese markt.

We moeten NU in actie komen, voordat het te laat is!

De controverse over de veiligheid van glyfosaat is zó groot dat het voornemen van de Europese Commissie om dit bestrijdingsmiddel weer voor 15 jaar goed te keuren voor gebruik, vorig jaar werd uitgesteld. De oude toelating, die vorig jaar zou verlopen, werd toen voor anderhalf jaar verlengd om het oordeel van de ECHA af te wachten. Deze verlenging zal eind dit jaar verlopen. Het lijkt er sterk op dat de Europese Commissie zeer binnenkort opnieuw een voorstel zal presenteren om glyfosaat weer jarenlang toe te laten. Landbouwcommissaris Hogan heeft al verkondigd dat hij vindt dat glyfosaat voor zeker tien jaar moet worden toegelaten, ‘om boeren en tuinders zekerheid te geven’.

--> Help mee! Heb je onze e-mailactie nog niet ondertekend? Steun dan nu onze noodoproep aan de Europese Commissie om het voorzorgbeginsel voorop te stellen en onze volksgezondheid te beschermen. Laat aan de verantwoordelijke Eurocommissaris weten dat het onacceptabel is om onze gezondheid in de waagschaal te stellen. Sluit je aan bij de ruim 170.000 mensen die al van zich hebben laten horen. We kunnen er zeker van zijn dat Monsanto al hard aan het lobbyen is om hun RoundUp nog jarenlang over ons landschap uit te mogen sproeien.