Nieuwsberichten 24.06.2016

Heinz neemt maatregelen tegen minerale olie

Vandaag heeft Heinz in een persverklaring aangekondigd voor de producten Brinta en Honig Dora pasta een coating te gaan aanbrengen in de verpakking. Zo kan besmetting van deze producten worden voorkomen. De coating houdt de minerale oliën tegen die lekken uit de inkten in de verpakkingen naar het voedsel. De nieuwe coating zal na de zomer klaar zijn. foodwatch vindt de coating een goede stap maar daarmee is Heinz er nog niet als ze serieus de gezondheid van haar klanten wil beschermen.

foodwatch is blij dat Heinz nu toch de zorgen over de gevaarlijke minerale oliën in voedsel erkent nadat foodwatch tot tweemaal hoge gehalten minerale oliën in Brinta en Honig Dora pasta vond en minister Schippers erkende dat bepaalde minerale oliën (MOAH) "inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn.” De door Heinz toegezegde coating is een beproefde methode om minerale oliën uit de inkt van de verpakking tegen te houden.

We zijn echter teleurgesteld dat Heinz deze maatregelen slechts neemt voor de twee producten die foodwatch heeft getest, en de beoordeling van haar andere producten - die mogelijk ook zijn vervuild - op de lange baan schuift. Ook blijven de vervuilde producten deze zomer in de schappen waar uit oogpunt van de gezondheid van haar klanten, producent Heinz de vervuilde producten uit de schappen zou moeten halen.

Het zijn halve maatregelen van Heinz maar dat is in ieder geval al meer dan de reacties (1 en 2) van Heinz afgelopen maanden deden vermoeden. Vorige week startte foodwatch een campagne tegen Heinz. Begin deze week deed minister Schippers in antwoord op Kamervragen (CU) nog een oproep aan voedingsbedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Besmetting voedsel met minerale oliën: voedselautoriteit EFSA trok al in 2012 aan de bel
Het probleem van de besmetting van voedsel met minerale olie is al lange tijd bekend. Al in 1991 verkregen onderzoekers in Zwitserland het eerste bewijs van de migratie van minerale oliën in levensmiddelen vanuit gerecyclede verpakkingen en andere bronnen. In 2012 publiceerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een zorgwekkend rapport over de aanwezigheid van minerale oliën MOAH en MOSH in voedsel. MOAH wordt er door de EFSA van verdacht kankerverwekkend en mutageen te zijn, terwijl MOSH mogelijk orgaanschade veroorzaakt. Vooral kinderen zijn daarbij een risicogroep. Op grond van het in Europa geldende voorzorgsbeginsel dienen voedselfabrikanten dan ook verplicht te worden maatregelen te nemen om deze stoffen uit hun producten te weren, vindt foodwatch. Dat nog niet alles bekend is, wil niet zeggen dat bekende effectieve maatregelen nu niet genomen moeten worden. Ook brancheorganisatie FNLI erkent dat “de aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen zo laag mogelijk moet zijn”.

foodwatch wil snel wettelijke normen
Niet alleen het probleem van de minerale oliën, maar ook de oplossing is al jaren bekend: een zogenaamde ‘functionele barrière’. Dat kan een aparte binnenzak zijn of bijvoorbeeld een coating aan de binnenkant van de (voedsel)verpakking. Zo'n barrière voorkomt dat minerale oliën en andere schadelijke stoffen uit de verpakking in ons eten 'lekken'. Daarmee is een belangrijke bron van vervuiling te voorkomen. Dit lost echter niet het probleem op van besmetting via andere bronnen, zoals machines voor het oogsten of verwerken van voedsel. Daarvoor zijn strenge maximumlimieten nodig voor in voedsel. Dit kan het beste in Europees verband worden geregeld. Omdat dit lang kan duren zijn tot die tijd Nederlandse regels nodig. De door de minister genoemde onduidelijkheden in meting en vraagtekens bij mogelijke maatregelen worden vooral misbruikt om nu geen maatregelen te hoeven nemen. Er zijn al genoeg maatregelen die bedrijven kunnen nemen die ook al in de praktijk worden toegepast. Daarom roept foodwatch bedrijven zoals Heinz op de gezondheid van hun klanten serieus te nemen en nú maatregelen te nemen.