Nieuwsberichten 27.10.2015

Minerale olieresten in jouw voedsel

Veel pasta’s, rijst, cornflakes en andere voedingsmiddelen zijn besmet met schadelijke minerale olie-resten. Dit blijkt uit een uitgebreid laboratoriumonderzoek in opdracht van foodwatch. Van de 120 producten die gekocht zijn in Nederlandse, Duitse en Franse winkels, blijken 51 producten (43%) zogenaamde aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën te bevatten (MOAH). MOAH worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en je DNA te kunnen beschadigen. foodwatch wil dat de Europese Commissie met beschermende wetgeving ervoor zorgt dat ons voedsel veilig is en is daarom een e-mailactie gestart.

Van de in Nederland gekochte producten bleken 17 van de 36 (47%) te zijn besmet. De vervuiling werd aangetroffen in producten als pasta’s, rijst, cornflakes en hagelslag. Verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycled papier vormen een belangrijke bron van deze besmetting. Deze verpakkingen bevatten vaak nog minerale oliën uit de oude drukinkten van bijvoorbeeld een krant. Maar ze bevatten vaak ook talloze andere gevaarlijke stoffen, die via de verpakking in ons eten terecht kunnen komen.

foodwatch heeft daarom de Europese Commissie gevraagd om wetgeving op te stellen die zogenaamde ‘functionele barrières’ verplicht voor levensmiddelenverpakkingen gemaakt van papier of karton. Daarnaast wil foodwatch dat maximale limieten worden opgesteld voor de besmetting van ons voedsel met minerale oliën en andere schadelijke stoffen. foodwatch is daarom een e-mailactie gestart richting de verantwoordelijk eurocommissaris Andriukaitis.

Tot vandaag is er nog niks specifieks geregeld in Europa of Nederland om te voorkomen dat ons voedsel besmet raakt met minerale oliën die als verontreiniging in verpakkingen aanwezig zijn. Omdat het opstellen van Europese regelgeving jaren kan duren, roept foodwatch tevens de Nederlandse overheid op om tussentijds de consument in Nederland alvast te beschermen.

Wil je ook eten zonder gevaarlijke inktresten? Doe mee aan de e-mailactie!

Naast de gevonden MOAH zijn in 100 van de 120 (83%) onderzochte producten zogenaamde verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH) gevonden. MOSH hopen op in het lichaam en worden ervan verdacht organen te kunnen beschadigen. MOSH zijn in kwantitatieve zin de grootste verontreiniging in het menselijk lichaam. Deels zijn lage concentraties MOSH gevonden maar in 12 gevallen (10%) was de verontreiniging ernstig te noemen: meer dan 5 mg per kg. 9 van deze 12 ernstig verontreinigde producten kwamen uit Nederlandse winkels, waarmee een kwart van de onderzochte Nederlandse producten ernstig verontreinigd blijkt. Ook is de gemiddelde gevonden concentratie minerale oliën in producten uit Nederland, opmerkelijk hoger dan de producten uit met name Duitsland, en in mindere mate Frankrijk. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat in Duitsland al veel (media)aandacht is geweest voor het gevaar van minerale oliën in voeding. Als reactie daarop hebben voedingsfabrikanten in Duitsland wellicht al maatregelen genomen. In Nederland is die aandacht er nog niet geweest. Voor het laboratoriumonderzoek selecteerde foodwatch 120 (droge) voedingsmiddelen met een lange houdbaarheid - producten waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor de migratie van minerale oliën. Het betroffen zowel A-merken als huismerken van de grote supermarkten. Alle testresultaten per onderzocht product zijn inzichtelijk in ons rapport.

Meer informatie