Nieuwsberichten 22.04.2016

Minister overweegt wetgeving besmetting voeding met minerale olie

Minister Schippers overweegt wettelijke maatregelen tegen de vervuiling van voedsel met gevaarlijke minerale oliën indien er op korte termijn geen Europese regelgeving komt. Dit heeft zij foodwatch laten weten. Hiermee gaat de Minister een stap verder dan wat zij tot nu toe de Tweede Kamer heeft toegezegd. Eerder erkende de Minister al in antwoord op Kamervragen dat “mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn” maar dat de voedingsindustrie niet tot “een adequate beheersing” van deze vervuiling komt. Uit onderzoek van foodwatch afgelopen najaar bleek dat bijna de helft van de onderzochte voedingsmiddelen – zoals rijst, pasta, cornflakes en hagelslag – vervuild waren met de gevaarlijke MOAH’s. Deze minerale oliën zijn veelal afkomstig uit de drukinkten in de kartonnen verpakking die in het voedsel terecht komen. foodwatch: “De minister erkent het gevaar en concludeert met ons dat de voedselindustrie faalt in de aanpak. Daaruit valt maar één conclusie te trekken: zij moet zelf zo snel mogelijk maatregelen nemen. Stoffen die ervan verdacht worden kankerverwekkend en mutageen te zijn, moet je niet aarzelen aan te pakken.”

 Brief Minister aan foodwatch

In de brief aan foodwatch (29jan) richt Minister Schippers nog altijd haar hoop op Europese wetgeving maar overweegt ook nationale regels: “Als normstelling praktisch mogelijk blijkt en er goede analysemethoden voorhanden zijn, kan ook overwogen worden op nationaal niveau (in de Warenwetregeling Verpakkingen en gebruiksartikelen) tot normstelling over te gaan. Deze mogelijkheid zal ik verder onderzoeken als onverhoopt mocht blijken dat Europese regelgeving niet of niet op korte termijn te verwachten is.”

In de brief geeft de Minister verder aan dat zij met foodwatch de mening deelt “dat de aanwezigheid van mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) in levensmiddelen ongewenst is”. foodwatch wil dat de Minister meer haast maakt: “Het probleem is al sinds onderzoek van EFSA uit 2012 voor iedereen duidelijk. Voedingsbedrijven falen echter in de bescherming van hun klanten voor dit gezondheidsgevaar. De Minister erkent het gevaar en kent de oplossingen, waar wacht ze nog op?”

 Onderzoek foodwatch

Afgelopen najaar toonde foodwatch aan dat veel levensmiddelen vervuild zijn met MOAH (en MOSH), waaronder rijst, cornflakes, hagelslag en pasta. Vervuiling met MOAH werd aangetroffen bij producten van grote voedingsfabrikanten als Heinz (Brinta en Honig), Droste, Mars (Uncle Ben’s) en Gran Food (Grand ‘Italia) en retailers als Albert Heijn (rijst, lasagne, corn flakes, cous cous), Jumbo (rijst, spaghetti), Lidl (hagelslag) en Aldi (pasta). 17 van de 36 (47%) producten die in Nederlandse supermarkten waren gekocht, bleken besmet met MOAH. Inclusief de onderzochte producten uit Duitsland en Frankrijk bleken 51 van de 120 (43%) producten besmet met MOAH. Ook werden de producten onderzocht op vervuiling met verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) die ophopen in het lichaam en ervan worden verdacht organen te kunnen beschadigen. 100 van de onderzochte 120 producten (83%) bleken vervuild met MOSH, waarvan 12 (10%) ernstig.

<link nl onze-campagnes onderwerpen minerale-olien actuele-nieuwsberichten chocolade-paashazen-besmet>Recent onderzoek van foodwatch in Duitsland toonde aan dat 8 van de 20 (40%) onderzochte chocoladepaashazen vervuild waren met MOAH; een aantal merken werden ook in NL verkocht. De meeste bedrijven nemen tot nu toe onvoldoende maatregelen om deze vervuiling te voorkomen.

Gezien de gezondheidsrisico’s roept foodwatch op zo snel mogelijk over te gaan tot het invoeren van wetgeving. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat er geen MOAH meer in producten aanwezig mag zijn. Daarnaast moeten er maximale limieten komen voor de vervuiling met MOSH. Intussen moeten bedrijven hun verpakkingen aanpassen, bijvoorbeeld door barrières te gebruiken waardoor de migratie van deze stoffen tegen wordt gehouden. Daarnaast kunnen zijn gebruik maken van inkt zonder minerale oliën en zonnodig vers in plaats van gerecycled papier gebruiken. Een <link nl onze-campagnes onderwerpen minerale-olien e-mailactie>e-mailactie die oproept tot wetgeving is sinds de start afgelopen najaar al door meer dan 83 duizend mensen ondertekend.