Nieuwsberichten 11.09.2017

Onbegrijpelijk: kabinet wil omstreden glyfosaat nog 10 jaar toestaan

DEN HAAG (ANP / foodwatch) - Nederland wil onkruidverdelger glyfosaat langer toestaan. Het kabinet steunt een voorstel van de Europese Commissie om het middel, bekend als Roundup, nog eens tien jaar toe te laten.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wijst erop dat de Europese toezichthouders op de voedselveiligheid en de chemicaliën tot de conclusie zijn gekomen dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. Er is volgens hen geen bewijs dat het bestrijdingsmiddel kankerverwekkend is, zoals criticasters beweren. De linkse oppositie en de PVV willen het gebruik van glyfosaat terugdringen en stellen onder meer dat onderzoekers die de stof vrijpleiten, zijn beïnvloed door de fabrikant. Nederland moet wel voorkomen dat te veel glyfosaat in het drinkwater terechtkomt, stelt de Nederlandse toezichthouder Ctgb. Ook moeten vogels en zoogdieren beter worden beschermd.

Onbegrijpelijk dat voorzorg niet voorop staat

foodwatch vindt de opstelling van het kabinet onbegrijpelijk. Er bestaat namelijk veel twijfel over de veiligheid van glyfosaat. In maart 2015 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend”. Het voorzorgsbeginsel zou altijd moeten worden toegepast. Dat betekent dat zolang deze wetenschappelijke twijfel over de gezondheidsrisico’s bestaat, glyfosaat niet nog eens tien jaar toegelaten mag worden.

>>Teken de noodoproep van foodwatch tegen hernieuwde toelating glyfosaat

Het kabinet zegt dat er geen bewijs is voor classificatie als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch. Het voorzorgbeginsel beveelt echter juist aan om beschermende maatregelen te nemen als er wel potentieel gevaarlijke gevolgen zijn vastgesteld, maar er nog geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs is hiervan. Dat zou natuurlijk onverkort toegepast moeten worden bij deze hertoelating van glyfosaat, waarvan niet alleen de WHO maar ook veel onafhankelijke wetenschappers de veiligheid in ernstige twijfel trekken.

Gesjoemel met wetenschap

Veel van de studies waarop de classificatie van glyfosaat als ‘veilig’ zijn gebaseerd, zijn aangeleverd door de fabrikant Monsanto. Deze studies zijn uiteraard niet onafhankelijk en zijn ook niet publiekelijk toegankelijk gemaakt. Onafhankelijke wetenschappers kunnen dus deze studies, op basis waarvan dit omstreden middel nu weer jarenlang toegestaan zal worden, niet beoordelen. Ook ligt Monsanto onder vuur omdat uit openbaar gemaakte interne stukken en e-mails zou blijken dat het bedrijf met de wetenschappelijke studies heeft gesjoemeld. Een ‘onafhankelijke studie’ die de veiligheid van glyfosaat zou moeten aantonen zou volgens de interne e-mails geschreven zijn door een medewerker van de producent Monsanto zelf. Dit soort ghostwriting van studies kan makkelijk leiden tot het manipuleren van onderzoeksresultaten, om de risico’s van glyfosaat, bijvoorbeeld in relatie met het ontstaan van kanker, te verdoezelen.

 -->> Vind je ook dat het voorzorgbeginsel moet worden gerespecteerd en heb je nog niet getekend? Doe dan nu mee aan onze noodoproep tegen hertoelating van glyfosaat!