Mens, dier en milieu

Verkoop, vrije handel en winst staan vaak centraal in de voedselvoorziening. Hierdoor delven mens, dier en milieu het onderspit moeten.

Verkoop, vrije handel en winst staan vaak centraal in de voedselvoorziening waardoor mens, dier en milieu het onderspit moeten delven. Mensen hebben niet altijd gelijke toegang tot gezonde en betaalbare voeding. Dieren lijden aan gedragsstoornissen, ziekte en pijn door overvolle stallen en slechte verzorging.

Onze planeet en het milieu gaan gebukt onder vervuiling, ontbossing, CO2- en methaanuitstoot, het verlies aan biodiversiteit en de uitputting van grondstoffen door de landbouw en voedselafval. foodwatch stelt deze misstanden aan de kaak en eist maatregelen die mens, dier en milieu beschermen.