Haal die bende van ons bord in Europa!

Vijfpuntenplan voor beter voedselbeleid in de EU

Tijd voor beter voedselbeleid in Europa

We hebben in 2023 hard campagne gevoerd voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen voor goed voedselbeleid waarbij de consument centraal staat. Haast 15.000 Nederlandse burgers hebben deze campagne ondersteund door de petitie te tekenen voor ons vijfpuntenplan. Maar we zijn nog niet klaar! Er dienen zich nieuwe kansen aan om de politiek te bewegen eerlijk, veilig en gezond voedsel te garanderen.

Goed voedselbeleid overstijgt grenzen. Veel wet- en regelgeving op voedselgebied wordt door de Europese Unie (EU) bepaald. Wat jij dagelijks op je bord legt, wordt in sterke mate beïnvloed door het Europees Parlement in Brussel. Geen ver-van-je-bed-show dus! Van 6 tot en met 9 juni zijn er nieuwe Europese Parlementsverkiezingen. De verkiezing in Nederland wordt op 6 juni gehouden. Deze worden eens in de vijf jaar gehouden in alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Er staat veel op het spel, niet in de minste plaats omdat er de komende jaren verschillende nieuwe voedselwetten behandeld zullen worden door het Europees Parlement. Ons vijfpuntenplan moet de basis vormen voor goed Europees, en daarmee ook Nederlands voedselbeleid.  Ga stemmen, steun ons vijfpuntenplan en zet onze Europarlementariërs aan het werk voor eerlijker, gezonder en veiliger voedsel in Europa!

Dit is het probleem

Alles lijkt prima geregeld in de EU. Er zijn wetten om voedselveiligheid te garanderen, er zijn regels voor voedselfabrikanten om ons van de juiste informatie te voorzien over ons voedsel en in 2020 is er ambitieus beleid op weg naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem geformuleerd. Maar helaas schort er nog veel aan het Europese voedselbeleid en is de huidige wet- en regelgeving verre van toereikend om te zorgen voor eerlijk, veilig en gezond voedsel. Bovendien staan de ambitieuze doelstellingen over voedsel uit 2020 nu op de tocht: deze zijn uitgesteld, vertraagd of verdwenen simpelweg van de agenda. Wij voeren al jaren campagne voor beter beleid. De aankomende Europese verkiezingen zijn een nieuwe kans om deze wet- en regelgeving voor beter voedsel het licht te laten zien.

Wil je het Europees voedselbeleid op een rijtje? 

Ga naar onze FAQ voor een overzicht >>

Feit is dat de voedselindustrie nog te veel centraal staat in het Europese voedselbeleid en niet de consument. Er valt nog veel te verbeteren om de beïnvloeding door de voedselindustrie transparanter en eerlijker te laten verlopen. Politici durven geen duidelijke voedseladviezen te geven of de stormvloed aan reclame voor ongezond voedsel te beteugelen. De voedselindustrie beschikt over enorme budgetten en profiteert van het gebrek aan transparantie bij de lobby.

Waar is onze gezonde voedselomgeving?

De EU zou daarnaast ook veel meer aandacht moeten besteden aan onze voedselomgeving. Obesitas, diabetes type II en andere leefstijlgerelateerde ziektes zijn een groeiende epidemie in heel Europa, maar op wat goedbedoelde maar niet bindende adviezen na, worden er aan de overvloedige consumptie van suiker, zout en vet geen grenzen gesteld. De aangekondigde wetgeving over een verplicht voedsellabel op de voorkant van verpakkingen is van de agenda verdwenen. In 2022 heeft de European Food and Safety Authority (EFSA), de Europese organisatie die onderzoek en aanbevelingen doet over ons voedsel, een rapport gepubliceerd. Eén van de resultaten? Er is geen veilige bovengrens vast te stellen voor de inname van suiker. Het risico op aandoeningen neemt toe naarmate we meer suiker consumeren. Een zeer duidelijke en verontrustende conclusie van de EFSA zou je zeggen, maar de Europese Commissie heeft hier tot nog toe geen maatregelen aan verbonden.

Stop voedselmisleiding!

Ook worden we nog te veel en te makkelijk misleid door de voedselindustrie. We worden voor de gek worden gehouden, wat al erg genoeg is, maar het wordt ons door die misleiding ook knap lastig gemaakt gezonde keuzes te maken. Informatie over ingrediënten en voedingswaarden moet veel duidelijker op de voorkant van verpakkingen komen te staan en er moet direct een einde worden gemaakt aan onzinnige gezondheidsclaims. Hervormingen in de wetgeving die hiervoor moet zorgen staat al tijden op de to-do-lijst van de EU. Wij vinden het hoog tijd dat die er eindelijk komt!

Duurzamer eten op ons bord nog ver weg

De voedsel- en agro-industrie is er veel aan gelegen om nieuwe wetten voor een duurzamer voedselsysteem af te zwakken of zelfs van tafel te krijgen. Vaak nog met succes ook. Zo schiet het met de verduurzaming van het voedselsysteem niet op natuurlijk. Tenslotte is de toegang tot eerlijk, veilig en gezond voedsel nog lang niet voor iedereen gegarandeerd! Overal in de EU hebben burgers te kampen met hoge voedselprijzen, maar de EU heeft geen strategie ontwikkeld om de toegang tot voedsel te garanderen voor iedereen.

Wat wil Foodwatch?

Het Europees Parlement is samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie verantwoordelijk voor het Europees voedselbeleid en daarmee ook voor veel van onze nationale wet- en regelgeving. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (ook wel ‘de Raad’ genoemd) vormen de wettelijke macht van de Europese Unie. In de Raad zetelen de vakministers van de 27 lidstaten. De Europese Commissie voert deze wetten en regels uit en de Europese Commissie doet ook zelf voorstellen waar de Raad en het Europees Parlement over beslissen. Het Europees Parlement heeft 705 zetels. En 31 van deze Europarlementariërs zijn afkomstig uit Nederland. Dat lijkt misschien weinig, maar elke Europarlementariër oefent invloed uit op Europees beleid. Ook hebben de Europarlementariërs het laatste woord over de benoeming van de Eurocommissarissen. We beginnen daarom bij onze eigen Nederlandse Europarlementariërs om ons vijfpuntenplan de komende vijf jaar te implementeren.

Ons vijfpuntenplan biedt oplossingen voor beter voedsel in Europa. Tijd dat onze Europarlementariërs ons serieus nemen!