Maak de landbouw 100% gifvrij

Haal die bende van ons bord in Europa! 

We roepen de nieuwe Europarlementariërs op om werk te maken van een beter voedselbeleid in de EU en ons vijfpuntenplan daarbij centraal te stellen. Lees hieronder over het vierde punt. 

In 2019 werd de Green Deal aangenomen door het Europese Parlement. Van Farm to Fork, van boer tot bord, het voedselsysteem in de EU zou hiermee met rasse schreden duurzaam worden gemaakt. En dat is geen overbodige luxe: wereldwijd is het voedselsysteem verantwoordelijk voor circa een kwart van de broeikasgassen. Deze Farm to Fork-strategie die voortkomt uit de Green Deal moet zorgen voor duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel voor alle EU-burgers. Hiertoe werden een aantal doelen gesteld: 25% van de landbouwgrond in de EU moet biologisch bewerkt worden voor 2030 en het pesticidegebruik moet volgens deze strategie  met 50% zijn teruggedrongen voor 2030. De Green Deal moest alleen nog worden uitgewerkt in juridische instrumenten om de doelen te behalen.

Pesticide-reductiewet weggelobbied

Maar de Green Deal wordt inmiddels flink tegengewerkt door een verschillende fracties in het Europees Parlement. De Natuurherstelwet, die had moeten zorgen voor bescherming en behoud van de bedreigde biodiversiteit in de EU, is voor de finish na twee jaar onderhandelen gesneuveld. En met de Pesticide-reductiewet (de Sustainable Use Regulation) liep het ook al niet goed af. November 2023 stemden de meerderheid van de Europarlementariërs tegen deze verordening. Door de succesvolle lobby van de pesticidelobby was de wet dusdanig uitgekleed dat ook linkse fracties in het Europees Parlement er geen heil meer in zagen. Begin 2024 heeft de Europese Commissie het voorstel teruggetrokken en hebben Commissievoorzitter Von der Leyen en Eurocommissaris Hoekstra de doelen in de ijskast gezet onder druk van boerenprotesten en lobby van de agro-industrie.

Hogere ambities nodig!

Een klap voor de Green Deal. We kunnen als ons Europa niet permitteren om ons voedselsysteem niet grondig te hervormen. Dit is ronduit onrechtvaardig voor boeren, burgers en biodiversiteit. Wij zeggen: een halvering voor 2030 van pesticiden is niet voldoende. De ambities liggen te laag en de tijd dringt: maak de landbouw daarom pesticidevrij voor 2035. Dit is goed mogelijk door een gedegen stappenplan te volgen, maar dan moeten we wel nú beginnen! Het gifvrij maken van graanvelden zou een goede start zijn. De helft van de landbouwgrond in de EU is bestemd voor graan dat voor elke oogst 4 tot 6 keer bespoten wordt met pesticiden. Het zou enorm veel winst opleveren om bij dat gewas te beginnen om te stoppen met landbouwgif. En zo stap voor stap, gewas tot gewas, een einde te maken aan pesticidegebruik in de EU.

Wat wil Foodwatch?

  • Maak de landbouw pesticidevrij voor 2035
  • Maak een stappenplan met een gewas-tot-gewas-aanpak
  • Verbied glyfosaat
  • Verbied de export van in de EU verboden pesticiden naar landen buiten de EU