Garandeer eerlijke voedselprijzen

Haal die bende van ons bord in Europa! 

We roepen de nieuwe Europarlementariërs op om werk te maken van een beter voedselbeleid in de EU en ons vijfpuntenplan daarbij centraal te stellen. Lees hieronder over het eerste punt. 

De Farm to Fork-strategie heeft niet alleen als doel om duurzamer en gezonder voedsel te produceren,  dit voedsel moet ook voor iedereen betaalbaar zijn en moet een eerlijke prijs voor de boer opleveren. Met de Sustainable Food Systems Framework zou dit doel in EU-wetgeving vertaald worden. Deze wet had er eind 2023 moeten zijn, maar net zoals zo veel EU-wetten, is het ook afwachten wanneer deze het Europees Parlement zal bereiken. Intussen blijven de voedselprijzen onverminderd hoog in de hele EU.

In de EU wonen 450 miljoen mensen, waarvan bijna 96 miljoen volgens het CBS risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. Dat is ruim 21% van de EU-bevolking. Er zijn allerlei plannen om armoede te bestrijden, maar de EU heeft daarbij geen strategie ontwikkelt om toegang tot gezond, eerlijk en veilig voedsel te garanderen voor iedereen. 

Eerlijk, veilig en gezond voedsel is een mensenrecht

Toegang tot voedsel is een mensenrecht: de Verenigde Naties heeft dit vastgelegd in het Verdrag van Economisch, Sociale en Culturele Rechten uit 1966. Maar in de Europese Pijler voor Sociale Rechten die de EU in 2017 heeft opgesteld, is de toegang tot voedsel niet opgenomen.

De EU heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals en houdt de voortgang hiervan regelmatig bij. Hier hoort SDG nummer 2 bij: maak een einde aan honger en garandeer de toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. In het 2023 voortgangsrapport van Eurostat zien we dat er bescheiden vooruitgang geboekt is op dit gebied. De EU, zo staat er te lezen, heeft hierbij vooral ingezet op het verduurzamen van de landbouw en investeren in agrarische infrastructuur. Maar producenten en supermarkten blijven buiten schot en worden zelfs helemaal niet genoemd. Wij zeggen: ook supermarkten en producenten hebben een verantwoordelijkheid bij het vervullen van maatschappelijke doelen.

Strategie voor betaalbaar en gezond voedsel mist

In datzelfde voortgangsrapport wordt onder deze SDG ook nog benadrukt dat obesitas groeiende is in de EU. Niet voor niets benadrukt de VN dat toegang tot voedsel alleen niet voldoende is. Dit voedsel dient ook gezond te zijn en dat wordt door het gigantische ongezonde aanbod in supermarkten in heel de EU bemoeilijkt. Ongezond voedsel is vaak stukken goedkoper dan gezond voedsel.

Gaat het over de oorzaak van die hoge prijzen, dan wijst de EU regelmatig naar de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne. Hoe rampzalig deze gebeurtenissen ook zijn, deze mogen niet als excuus worden gebruikt om geen actie te ondernemen om het recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel voor iedereen te garanderen.

De multinationals van de voedingsindustrie boeken megaomzetten, maar worden niet ter verantwoording geroepen door de EU!

Wat wil Foodwatch?

  • Garandeer het recht op veilig, eerlijk en gezond voedsel voor iedereen in de Sustainable Food Systems Framework
  • Neem niet alleen de landbouw hierin mee maar ook producenten en supermarkten
  • Zorg voor transparantie in prijsopbouw van voedselproducten en supermarkten
  • Zet in op het goedkoper maken van gezondere voedselproducten en het duurder maken van ongezonde voedingsmiddelen