Garandeer het recht op een gezonde voedselomgeving

Haal die bende van ons bord! 

We roepen de nieuwe regering op om werk te maken van een beter voedselbeleid en ons vijfpuntenplan op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Lees hieronder over het tweede punt. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 lanceerde Foodwatch de campagne 'Offensief voor onze gezondheid'. Meer dan 10.000 mensen steunden onze oproep voor een gezonde voedselomgeving en riepen partijen op om maatregelen op te nemen in het regeerakkoord. Dit is ook gebeurd, maar wat vervolgens uitblijft is de uitvoer van die maatregelen. 

Obesitas, met name onder jongeren, is een maatschappelijk probleem dat leidt tot veel menselijk leed en torenhoge zorgkosten. Circa 80% van het aanbod in de supermarkt is ongezond en circa 90% van de aanbiedingen zijn ook weer ongezond voedsel.  De toegang tot eerlijk, veilig en gezond voedsel is een primaire zorg van de overheid, zoals verankerd is in onze grondwet en verschillende internationale verdragen. In onze grondwet artikel 22 staat dat de overheid maatregelen dient te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties stelt in artikel 24 dat de overheid slechte voeding voor kinderen moet bestrijden en zich moet inspannen om kinderen te laten genieten van het recht op ‘de grootst mogelijke mate van gezondheid’. Ook het VN-Verdrag voor Economisch, Sociale en Culturele Rechten benoemt het recht op gezondheid en toegang tot voedsel. Voedsel hoort niet alleen beschikbaar en toegankelijk te zijn, maar ook van voldoende kwaliteit. 

Nederland heeft beide verdragen geratificeerd, maar neemt onvoldoende verantwoordelijkheid om deze bepalingen wettelijk door te voeren om de ongezonde voedselomgeving te veranderen. Dit probleem mag niet overgelaten worden aan de grillen van de industrie of op het bordje komen van de individuele consument. Dit maatschappelijk probleem is ook een mensenrechtenprobleem. Het is daarom hoognodig een wet te ontwerpen voor de garantie op een gezonde voedselomgeving. Lees hier meer over voeding en gezondheid.

Wat wil Foodwatch?

  • Garandeer het recht op eerlijk, gezond en veilig voedsel
  • Voer suikertaks in en schaf de BTW op groente en fruit af
  • Verbied kindermarketing tot 18 jaar
  • Dwing supermarkten hun gezonde voedselaanbod uit te breiden
  • Limiteer aanbiedingen op ongezond voedsel
  • Leg het recht op een gezonde leefomgeving wettelijk vast