Garandeer 100% gifvrije landbouw

Haal die bende van ons bord! 

We roepen de nieuwe regering op om werk te maken van een beter voedselbeleid en ons vijfpuntenplan op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Lees hieronder over het vierde punt. 

Bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw zijn een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en biodiversiteit. Het zijn chemicaliën om onkruid of ongedierte te bestrijden en zijn giftig voor mens en dier. Deze gifstoffen komen in de bodem terecht, in ons water én op ons voedsel. Op één stuk fruit vind je soms wel tientallen verschillende gifstoffen. Als je hier te veel van binnenkrijgt kun je ziek worden. Zo is uit onderzoek gebleken dat boeren die met pesticiden werken een verhoogde kans zouden hebben op de Ziekte van Parkinson.

De Europese Unie en onze eigen overheid hebben regels opgesteld voor het gebruik van deze gifstoffen, maar uit onderzoek blijkt dat de maximum waarden nog vaak overschreden worden. Hoewel de Nederlandse regering zich ten doel heeft gesteld pesticide in de landbouw terug te dringen, ontbreekt een concreet plan tot actie en komt er van die intentie dus maar weinig terecht. Bovendien worden potentieel gevaarlijke pesticiden continu wegens tijdgebrek zonder verplichte hertoetsing verlengd en op de markt gebracht. Giftige stoffen die in Europa wél verboden zijn om te gebruiken, worden wel nog steeds geproduceerd voor de export. Via import van landbouwproducten komen ze vervolgens weer op ons bord terecht.

Terwijl een landbouw zonder gif goed mogelijk is! Met een degelijk stappenplan leidt dit niet tot voedselschaarste, maar zorgt het voor een gezondere bodem, betere waterkwaliteit en gezonder en duurzamer voedsel. Lees hier meer over pesticide.
 

Wat wil Foodwatch?

  • Maak een gedegen stappenplan om tot gifvrije landbouw in 2035 te komen
  • Voer een pesticidetaks in
  • Stop export van gevaarlijke pesticiden naar het buitenland
  • Zorg ervoor dat inkoopbeleid bij supermarkten gericht is op pesticidevrijeproducten