Zorg voor een eerlijke prijs van voedsel in de supermarkt voor iedereen

Haal die bende van ons bord! 

We roepen de nieuwe regering op om werk te maken van een beter voedselbeleid en ons vijfpuntenplan op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Lees hieronder over het vijfde punt. 

 

We willen toegang tot eerlijk, veilig en gezond voedsel. Dit is een basisrecht. De inflatie daalt, maar onze boodschappen blijven onverminderd duur, waardoor een groeiende groep mensen in de knel komt. Supermarkten beweren dat de prijzen niet omlaag kunnen, omdat hun winstmarges op producten minimaal zijn. Maar de kwartaalcijfers van de supermarkten laten continu groeiende winst zien, dus wat is waar? Dit valt nauwelijks te controleren, omdat supermarkten ons maar mondjesmaat inzicht geven in de prijsopbouw van voedsel in de supermarkt. Boeren klagen dat ze onder druk worden gezet en geen eerlijke prijs ontvangen voor hun producten. Milieukosten worden al helemaal niet zichtbaar gemaakt. Hoe kunnen we dan goede keuzes maken als consument? Hoe weten we of een prijs eerlijk tot stand is gekomen? Zo wordt het ons ook lastig gemaakt de supermarkten ter verantwoording te roepen. Maar wel duidelijk is dat supermarkten, tussenhandelaren en investeerders profiteren van de gestegen voedselprijzen, terwijl bijna 1 miljoen mensen in Nederland moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen.

Speculanten spelen een kwaadaardige rol in het opdrijven van voedselprijzen. Na de inval in Oekraïne schoot de graanprijs op de wereldmarkt omhoog. Investeerders maken winst terwijl mensen over de hele wereld zich geen brood meer kunnen veroorloven. Deze financiële jongleurs speculeren op stijgende prijzen voor tarwe, maïs en rijst waardoor voedsel duurder wordt. Wij zeggen: niemand die honger aanwakkert mag winst maken! 
 

Wat wil Foodwatch?

  • Garandeer gezond voedsel dat betaalbaar is voor iedereen
  • Eis transparantie bij de totstandkoming van prijzen
  • Stop excessieve voedselspeculatie