Nieuwsberichten 02.02.2017

Raad van State geeft foodwatch gelijk in hoger beroep over paardenvlees

Achtergrond

In april 2013 werd bekend dat vleeshandelaar Selten twee jaar lang paardenvlees als rundvlees had gekocht. Medewerkers van Selten verklaarden bovendien dat rot vlees werd vermengd met vers vlees, en in het vlees werd het (voor mensen gevaarlijke) diergeneesmiddel fenylbutazon aangetroffen. De NVWA riep 50 miljoen kilo vlees dat door Selten was verkocht terug omdat zij het niet geschikt achtte voor menselijke consumptie, maar informeerde de consument niet over de producten waarin het vlees terecht was gekomen. foodwatch verzocht de NVWA met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om de namen van afnemers en producten openbaar te maken, maar de NVWA weigerde dit. Foodwatch stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De rechtbank Amsterdam oordeelde eind 2015 dat de NVWA de lijst met namen en producten openbaar moest maken. De NVWA heeft de lijst vervolgens op haar website gepubliceerd.

De Raad van State heeft foodwatch opnieuw gelijk gegeven in het sluitstuk van de jarenlange strijd die foodwatch heeft gevoerd om voor consumenten boven tafel te krijgen waar het vlees van paardenvleesfraudeur Willy Selten terecht is gekomen. Eind 2015 besliste de rechtbank Amsterdam al dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de namen van afnemers van Selten en producten waarin het vlees van Selten terecht is gekomen, openbaar moest maken. Die uitspraak is nu door de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) bevestigd. Een uitspraak van de Raad van State was nodig omdat KOC Vleeswaren V.O.F., één van de afnemer van Selten, tegen de eerdere uitspraak in beroep was gegaan.

KOC Vleeswaren V.O.F was het niet eens met de uitspraak van de rechter en beargumenteerde, zonder onderbouwing, dat openbaarmaking zou leiden tot onevenredige reputatieschade voor het halalbedrijf. Datzelfde argument werd eerder ook door de NVWA gebruikt toen zij weigerde gehoor te geven aan de oproep van foodwatch en duizenden consumenten om openheid van zaken te geven in het paardenvleesschandaal. foodwatch stapte daarom destijds naar de rechter en kreeg, na ruim drie jaar juridisch touwtrekken, gelijk. De rechtbank Amsterdam stelde in december 2015 dat het belang van openbaarmaking zwaarder weegt dan het recht van een bedrijf om niet op de lijst vermeld te worden, mits de juiste context wordt verschaft bij de publicatie. Kort na de uitspraak maakte de NVWA een lijst van 1800 afnemers van Selten openbaar. Daartegen ging KOC Vleeswaren V.O.F. in hoger beroep  bij de Raad van State, die gisteren oordeelde dat de belangenafweging van de rechtbank Amsterdam juist was.

Grote overwinning voor consument

foodwatch is blij met het oordeel van de Raad van State. “Dit is een grote overwinning voor de consument.  Als slachtoffer van voedselfraude moet je, net als bij andere vormen van fraude, malafide producten terug kunnen brengen. Openheid van zaken is bij voedselfraude zelfs nóg belangrijker, omdat de gezondheid in het geding kan zijn” aldus Ilse Griek, directeur van foodwatch.  De voor foodwatch belangrijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijft hiermee overeind.  De NVWA mag dankzij deze uitspraak informatie over mogelijk onveilig voedsel voortaan niet zo maar achterhouden. foodwatch verwacht dat de uitspraak grote gevolgen zal hebben voor de informatieverstrekking bij andere voedselschandalen. Zo heeft de NVWA inmiddels laten weten  dat zij nu ook informatie openbaar zal maken over mogelijk met miltvuur besmet vlees waar foodwatch in 2015, in een andere zaak om vroeg. foodwatch hoopt dat de NVWA deze lijn in de toekomst zal voortzetten en de consument snel en volledig zal informeren. "Het is waanzin om jarenlange procedures te moeten voeren om informatie boven tafel te krijgen waarmee consumenten zich kunnen beschermen tegen voedselfraude of gezondheidsrisico’s. Bij ernstige gezondheidsrisico’s zoals in de miltvuur zaak, is deze informatie zelfs van levensbelang." Aldus Jurjen de Waal van foodwatch.

>> Uitspraak Raad van State (klik hier)