Nieuwsberichten 01.11.2019

Tweede Kamer stemt over CETA: foodwatch roept op CETA te stoppen voor het te laat is.

Nederland stemt in december over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Als Nederland het afkeurt, kan ons land een streep trekken door een verdrag dat ten koste gaat van mens, dier, klimaat en milieu. Ondanks de risico’s voor de bevolking, worden de onderhandelingen niet gevoerd door volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. De leden van deze comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Foodwatch roept op te tekenen tegen dit ondemocratisch verdrag, zodat de stem van de consument eindelijk wordt gehoord: Stop CETA!

Ondemocratisch verdrag

In 2016 hebben Canada en de EU het CETA-verdrag ondertekend. CETA kan echter pas helemaal in werking treden als ook de parlementen in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland, het volledige verdrag goedkeuren. Bij de CETA-onderhandelingen – zoals over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik – worden het Europees Parlement en de nationale parlementen echter buiten spel gezet. Ondanks de risico’s voor de bevolking worden de onderhandelingen niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. Het Europees Parlement mag een besluit van zo’n comité niet verhinderen, wijzigen of intrekken. CETA leidt met andere woorden tot achterkamertjespolitiek van de bovenste plank. De besluitvorming is ondemocratisch. Foodwatch: “Wetgeving zou binnen een parlementaire democratie alleen in handen mogen zijn van gekozen volksvertegenwoordigers, in plaats van geheime werkgroepen en bedrijven. Het gaat over óns voedsel en milieu, maar de bevolking krijgt niets te zeggen.”

Geen bescherming van de consument

Het Europees voorzorgsbeginsel, dat ‘beter voorkomen dan genezen’ centraal plaatst, krijgt onder CETA een grote deuk. Het voorzorgsbeginsel is vastgelegd in Europese wetgeving, maar niet in Canadese. Nergens in het verdrag wordt het voorzorgsbeginsel expliciet genoemd. We kunnen risicovolle stoffen dus niet meer verbieden, tenzij we bereid zijn om torenhoge schadevergoedingen te betalen aan bedrijven. Schadelijke stoffen als de omstreden onkruidverdelger glyfosaat, aangezien glyfosaat in Canada grootschalig wordt gebruikt, krijgen onder CETA zo een grotere kans om op onze markt terecht te komen.

E-mailactie stop CETA!

Nederland kan een streep trekken door dit internationaal verdrag, dat de macht van multinationals vergroot ten koste van mens, dier, klimaat en milieu. Nederland kan de kloof tussen de EU-instellingen en de burgers weer dichten. Door op te komen voor de consument en te stemmen tegen CETA. Stop CETA!

Foodwatch voert overigens al langer actie tegen handelsverdragen zoals CETA. Ook maakt zij deelt uit van de alliantie Wij stoppen CETA.

Meer info? Klik hier.
Teken onze e-mailactie!

E-mail ACTIE