Nieuwsberichten 25.11.2015

Voedingsindustrie faalt, Minister grijpt niet in

foodwatch is teleurgesteld over de antwoorden  van minister Schippers op kamervragen die zijn gesteld na onderzoek van foodwatch over inktresten in voedingsproducten. Enerzijds geeft zij aan dat de industrie faalt bij de aanpak van de vervuiling van voedsel met gevaarlijke minerale oliën omdat ‘de sector nog onvoldoende inzicht in de problematiek heeft om tot een adequate beheersing te komen’. Anderzijds geeft zij aan dat de NVWA niet optreedt ‘omdat er geen wettelijke limieten zijn’ voor inktresten in voedsel. Hoewel de minister erkent dat ‘mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn’ kondigt zij geen concrete maatregelen aan. Ze gaat slechts in overleg met de sector. foodwatch heeft ondertussen de bedrijven waar MOAH in hun producten zijn gevonden - waaronder Jumbo, Aldi, Albert Heijn, Lidl, Koopmans, Brinta en Droste - verzocht om maatregelen te nemen. Terwijl in Duitsland een fabrikant wel de vervuilde producten uit het winkelschap haalde, leidde het verzoek in Nederland niet tot concrete toezeggingen of recalls. Zodoende blijft alles bij wat het was en worden consumenten dus nog lange tijd blootgesteld aan verontrustend hoge vervuilingsniveau’s van gevaarlijke minerale oliën. Een extra reden voor foodwatch om door te gaan met de campagne en e-mailactie.

Reactie Schippers

Minister Schippers antwoordde deze week op kamervragen van Christen Unie die waren gesteld naar aanleiding van het onderzoek van foodwatch. In de antwoorden bevestigt de minister de verontrustende situatie die foodwatch met haar onderzoek aantoonde:

“De bevindingen van foodwatch verrassen mij niet. Ook uit eerdere onderzoeken, die in een opinie van EFSA (uit 2012) zijn besproken, is gebleken dat verpakkingen die gemaakt zijn van hergebruikt papier en karton, minerale oliën kunnen bevatten... Mengsels van MOAH’s kunnen inderdaad kankerverwekkend en mutageen zijn; bepaalde MOAH’s dragen hieraan meer bij dan andere. Geregelde blootstelling aan MOSH kan leiden tot stapeling in organen en in sommige gevallen tot orgaanschade. EFSA heeft geconcludeerd dat de margin of exposure (de mate waarin de blootstelling van consumenten afligt van een zorgwekkend niveau) voor MOSH niet altijd geruststellend is.”

Desondanks moet de minister constateren dat de voedingssector het probleem onvoldoende aanpakt:

“Ik concludeer dat de sector nog onvoldoende inzicht in de problematiek heeft om tot een adequate beheersing te komen.”

foodwatch verwacht daarom maatregelen van de minister. De minister geeft echter aan niet op te kunnen treden:

“De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt verpakkingen van papier en karton en voedingsmiddelen die daarmee in contact komen niet op de aanwezigheid van minerale olie. Omdat er geen wettelijke limieten zijn en er vooralsnog onvoldoende wetenschappelijke duidelijkheid over het risico bestaat, heeft de NVWA geen basis om op te treden.”

Feitelijk lijkt de minister dus te accepteren dat consumenten bloot gesteld worden aan onverantwoord hoge vervuilingsniveau’s van minerale oliën in voedsel hoewel zij erkent dat deze kankerverwekkend, mutageen kunnen zijn en tot orgaanschade kunnen leiden. Dit is voor foodwatch een onacceptabele conclusie. Wij zullen dus doorgaan met onze campagne om consumenten hiertegen te beschermen.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van foodwatch? Meld je dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief. Wil je ons steunen , graag! Want samen met onze achterban kunnen wij een krachtige vuist maken!

Meer informatie: