Nieuwsberichten 16.10.2017

Wageningen Universiteit: Veel glyfosaat in landbouwgronden: “Verlenging toelating niet verstandig.”

Kabinetsstandpunt glyfosaat onhoudbaar na nieuw onderzoek – foodwatch roept op tot verbod

foodwatch roept het kabinet op terug te komen op haar standpunt over glyfosaat en deze maand in Brussel voor een verbod op het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel te stemmen. Deze oproep volgt op de publicatie eergisteren van nieuw verontrustend onderzoek onder leiding van Wageningen Universiteit. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Europese landbouwgronden besmet is met potentieel gevaarlijke afbraakstoffen van het bestrijdingsmiddel. Ook de Wageningse onderzoekers komen daarbij tot de conclusie dat verlenging van de toelating van het bestrijdingsmiddel niet verstandig is. Foodwatch: “Het kabinetsstandpunt voor verlenging van de toelating van glyfosaat is met het nieuwe onderzoek onhoudbaar geworden. De Nederlandse overheid moet zich nu echt scharen achter de groeiende groep landen die ook tegen de verlengde toelating van glyfosaat lijken te gaan stemmen. Volksgezondheid gaat boven de belangen van de landbouwlobby!“

Uit een nieuwe wetenschappelijke studie blijkt dat glyfosaat en zijn afbraakproduct AMPA aanwezig zijn in bijna de helft van de Europese landbouwgronden. De onderzoekers waarschuwen voor de potentiele negatieve effecten hiervan voor de biodiversiteit en de mens. Ze concluderen dan ook dat “verlenging van de toelating van glyfosaat niet verstandig” is. foodwatch ziet in deze nieuwe en ernstige conclusies voldoende aanleiding om het positieve standpunt van de Nederlandse regering over een nieuwe Europese toelating van deze onkruidbestrijder in te trekken en roept ook de Tweede Kamer op tot actie.

Op 25 oktober wordt er in Brussel door de lidstaten gestemd over de vraag of glyfosaat nog 10 jaar gebruikt mag worden in de EU. Glyfosaat, vooral bekend als de onkruidbestrijder RoundUp van Monsanto, ligt al jaren onder vuur. In 2015 oordeelde het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is. Verschillende lidstaten, waaronder Italië en Oostenrijk, hebben al aangegeven tegen een nieuwe toelating te zijn.

Minister Kamp is vooralsnog voorstander van deze toelating. De Tweede Kamer heeft zich in een motie van ChristenUnie en D66 echter uitgesproken dat nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten leiden tot een herbeoordeling van de risico’s van dit middel.

foodwatch: “Deze nieuwe wetenschappelijke studie is meer dan voldoende om de conclusie te trekken dat een hernieuwde toelating onverstandig is. Het is de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om mensen te beschermen tegen nog meer blootstelling aan dit omstreden bestrijdingsmiddel. Door nu snel te handelen kan verdere blootstelling aan deze potentieel gevaarlijke stof worden voorkomen.

Prof. Violette Geissen van de Wageningen Universiteit waarschuwt naar aanleiding van deze studie voor behoorlijke potentieel negatieve effecten op de bodem-biodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan glyfosaat en AMPA. “En als glyfosaat wordt toegepast in gebieden met sterke winderosie, kunnen ook mensen er direct aan worden blootgesteld. Omdat de stof zich hecht aan zeer kleine deeltjes, kan die gemakkelijk door mensen en dieren worden ingeademd. […] Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen.” Onderzoek uit 2013 toonde al aan dat in 44% van urinemonsters van 180 burgers uit 18 landen in Europa glyfosaat zat.

Lees het hele artikel over het onderzoek bij Wageningen Universiteit