Nieuwsberichten 06.01.2016

Geen maatregelen Europa tegen giftige minerale oliën

Naar aanleiding van het onderzoek van foodwatch naar gevaarlijke minerale oliën (MOAH en MOSH) in voedsel en verpakkingen heeft het Europees Parlement vragen gesteld aan de Europese Commissie. Europees Commissaris Andriukaitis van Gezondheid & Voedselveiligheid geeft in zijn reactie aan dat in overeenstemming met Verordening (EG) 1935/2004 verpakkingsmaterialen geen giftige stoffen mogen afgeven aan voedingsmiddelen. Verder stelt hij dat er momenteel nog geen specifieke Europese wetgeving is waarin veiligheidseisen aan verpakkingen worden gesteld om vervuiling te voorkomen. Aanvullende onderzoek door de Commissie moet uitwijzen of, en zo ja welke stappen in de toekomst genomen moeten worden.

Maatregelen zijn nu nodig én mogelijk

foodwatch is blij dat de Europese Commissie de onderzoeksresultaten van foodwatch serieus neemt, maar neemt geen genoegen met het gebrek aan concrete maatregelen. Zoals uit ons onderzoek blijkt worden consumenten nu blootgesteld aan mogelijk mutagene en kankerverwekkende minerale oliën en kunnen er nu concrete maatregelen genomen worden om deze vervuilding te voorkomen. De overheid moet bedrijven verplichten hun producten te onderzoeken op het voorkomen van MOAH en MOSH. Wanneer vervuiling wordt aangetroffen moet vervolgens geëist worden dat zij beschermende (“functionele”) barrières toepassen of vers in plaats van gerecycled papier gaan gebruiken, om zo toekomstige vervuiling te voorkomen.

Roep commissaris Andriukaitis op nu maatregelen te nemen

De overheid kan en moet consumenten beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke minerale oliën. Daarom is foodwatch een e-mailactie gestart waar intussen al bijna 74.000 verontruste consumenten aan hebben meegedaan. Help ook mee en verstuur vandaag nog jouw oproep aan Commissaris Andriukaitis.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van foodwatch? Meld je dan aan voor onze gratis e-mailnieuwsbrief. Wil je ons steunen, graag! Want samen met onze achterban kunnen wij een krachtige vuist maken!