Nieuwsberichten 10.10.2017

Regeerakkoord: blind vertrouwen in de toekomst

Dit kabinet lost de grote problemen rondom ons voedsel niet op. Niet ‘vertrouwen in de toekomst’ maar ‘blind vertrouwen in de toekomst’ zou voor wat betreft gezonde en veilige voeding dan ook het kabinetsmotto kunnen zijn. We lichten het toe met 3 belangrijke punten uit het regeerakkoord:  

1)      NVWA: kritische rapporten terug in de bureaulade

De stapel rapporten over een falende NVWA zijn ondertussen hoger dan het torentje op het binnenhof. Deze rapporten lijken echter gewoon weer terug in de bureaulade gelegd: de NVWA wordt doorgelicht en krijgt een beetje extra geld, het structurele probleem wordt niet aangepakt. Terwijl we natuurlijk een onafhankelijke toezichthouder met voldoende menskracht nodig hebben. 

2)      VRIJHANDELSVERDRAGEN: kritiek de mond gesnoerd

Steeds meer mensen maken zich zorgen over globalisering en de negatieve gevolgen hiervan bijvoorbeeld bij vrijhandelsakkoorden als TTIP en CETA. Het kabinet blijft echter inzetten op deze omstreden vrijhandelsverdragen. Ze snoert hierbij kritische burgers de mond met de intrekking van de Wet raadgevend referendum. 

3)      GEZONDE VOEDING: ontmoedigen in plaats van aanmoedigen

We zitten middenin een obesitasepidemie en er komen momenteel wekelijks 1.200 mensen met suikerziekte bij. Ten slotte blijft dit kabinet vertrouwen op de al jaren falende zelfregulering van de voedingsindustrie. Ze gaat zelfs de belasting op groente en fruit met 50% verhogen middels een btw-verhoging van 6 naar 9%. Bloemkool en peren en op langere termijn onze gezondheid moeten het begrotingsgat kennelijk dichten. Dit kabinet mag nooit meer klagen over oplopende zorgkosten.

foodwatch zal zeker komende jaren fel campagne voeren tegen deze onzalige plannen. Daar kan iedereen van op aan. Hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen.