Nieuwsberichten 25.02.2017

Vrijbrief minister aan fabrikanten rond gevaarlijke minerale oliën

In 2015 erkende minister Schippers dat “mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn” en dat de voedingsindustrie niet tot “een adequate beheersing” van deze vervuiling in haar producten komt. Ingrijpen met ferme maatregelen om de consument te beschermen, leek met die constatering een kwestie van tijd. Niets van dat alles.

Vlak voor de verkiezingen belooft minister Schippers nu, in antwoorden op Kamervragen, dat het bedrijfsleven nog wel een paar jaar haar gang kan gaan. Er moet namelijk eerst nog jarenlang onderzoek worden gedaan voordat de overheid overweegt in te grijpen. ´Meer onderzoek´ is een veel gebruikte smoes als problemen duidelijk zijn maar je wilt als minister toch niet ingrijpen. Dat sinds 2012 – toen voedselautoriteit EFSA al aan de alarmbel trok over de gevaarlijke minerale oliën – de industrie nog amper iets heeft gedaan, maakt kennelijk niet uit.

 --> Doe jij ook mee aan de e-mailactie? Bedankt!

De industrielobbyisten zullen tevreden zijn. Het lijkt een verkiezingspresentje van de VVD-minister aan het bedrijfsleven.

Het betekent dat consumenten nog jarenlang blootgesteld zullen worden aan de minerale oliën MOSH en MOAH die ervan verdacht worden kankerverwekkend en mutageen te zijn en weefselschade te kunnen veroorzaken. Veel producten als pasta, rijst en chocolade zijn besmet met deze stoffen, vaak doordat inktstoffen uit de kartonnen voedselverpakkingen verdampen en zo in het eten terecht komen.

Fabrikanten proberen al jarenlang mist te zaaien over dit onderwerp. Meetmethoden zouden niet betrouwbaar zijn en de effectiviteit van maatregelen onduidelijk. Dat dit onzin is zien we bij onze oosterburen waar aanzienlijk lagere vervuilingniveau’s worden gevonden dan bij ons.

Als kers op de taart wil de minister niet eens beloven dat als tijdens het aangekondigde jarenlange monitoringsonderzoek forse vervuiling wordt gevonden in producten, consumenten worden gewaarschuwd. Dus stel er wordt in babyvoeding een hoog gehalte van het waarschijnlijk kankerverwekkende MOAH gevonden, worden consumenten dan gewaarschuwd, wilde Christen Unie van de minister weten. Dat ‘hangt af van veel factoren, onder andere van de dekkingsgraad van het onderzoek’, aldus een vage minister Schippers.

Bij de vraag welk belang het zwaarste weegt – de gezondheid van de consument of bedrijfsbelangen – maakt de minister een heldere keus voor de belangen van het bedrijfsleven. Dat u dat weet.

Daarom blijven wij campagne voeren voor eerlijk voedsel, zonder vervuiling met minerale oliën. Al meer dan 110.000 mensen steunen onze oproep tot maatregelen. 

Doe jij ook mee aan de e-mailactie? Bedankt!

Lees meer over het probleem, de oorzaak en haalbare oplossingen.