Nieuwsberichten 31.03.2016

Gezondheid consument in gevaar door wereldwijde fraude

Consumenten over de hele wereld, inclusief Nederland, worden dagelijks blootgesteld aan voedselproducten waarmee gefraudeerd is en waar grote gezondheidsrisico’s mee gemoeid kunnen zijn. Dat concludeert foodwatch in reactie op de berichtgeving over de grootste wereldwijde inbeslagname van gefraudeerd voedsel door Interpol/Europol ooit. Gisteren maakten de internationale politiediensten bekend onder meer duizenden tonnen illegaal voedsel in beslag te hebben genomen. Zo werden onder meer olijven gekleurd met kopersulfaat, suiker met sporen van kunstmest en illegaal gestookte alcohol in beslag genomen. “Deze stoffen vormen een risico voor de gezondheid van consumenten, maar zijn in het verleden gekocht en geconsumeerd door nietsvermoedende burgers. De autoriteiten lopen achter de feiten aan en slagen er niet in de consument te beschermen. Structurele maatregelen zijn hard nodig, maar zijn vooralsnog grotendeels uitgebleven” stelt foodwatch.

Slechts het topje van de ijsberg

Europol gaf in een telefoongesprek met foodwatch aan dat het gaat om een structureel probleem, en stelt dat ondanks de enorme beslagleggingen van de laatste tijd, dit pas het topje van de ijsberg is. Criminelen passen zich volgens de politiedienst snel aan en vinden continu nieuwe manieren en producten om mee te frauderen. Er bestaat volgens Europol geen twijfel dat veel van de producten die nu in beslag zijn genomen in het verleden op de markt zijn gebracht. Daarnaast bestaan er volgens Europol hoogstwaarschijnlijk nog veel andere vormen van fraude waarop de autoriteiten momenteel geen zicht hebben. Europol hoopt dat overheden wereldwijd het probleem van voedselfraude serieuzer gaan oppakken en meer prioriteit zullen geven. Volgens foodwatch blijkt uit de reactie van Europol dat de autoriteiten achter de feiten aanlopen. Voordat fraude wordt vastgesteld en een netwerk daadwerkelijk is opgerold zijn er vaak al enorme hoeveelheden van het gefraudeerde voedsel op de markt gebracht, door mensen gekocht en geconsumeerd – met alle gezondheidsrisico’s van dien.

NVWA weet niet in welke mate Nederlandse consumenten getroffen zijn

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laat in een reactie aan foodwatch weten op dit moment niet te weten of de type producten die door Europol in beslag zijn genomen in het verleden ook op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen. Daar is volgens de NVWA verder onderzoek voor nodig. Of dit onderzoek er komt en of de resultaten daarvan openbaar gemaakt zullen worden kon de NVWA niet bevestigen.

Preventieve maatregelen nodig

Voedselfraude is een structureel probleem. Stijgende voedselprijzen en de toenemende complexiteit van de voedselketen maken fraude aantrekkelijk. De huidige manier van bestrijden van voedselfraude is reactief en pakt het probleem niet bij de kern aan, vindt foodwatch. Maatregelen worden pas genomen nadat consumenten aan fraude zijn blootgesteld. In plaats daarvan moet volgens de voedselwaakhond gekeken worden naar preventieve maatregelen. Voedselfraude is een enorm complex probleem waarvoor niet één simpele oplossing is. Volgens foodwatch zijn transparantie over bij fraude betrokken bedrijven en producten en gedetailleerde wetgeving die verkopers verplicht om de producten die zij verkopen goed te testen en te controleren noodzakelijk. “Als verkopende bedrijven meer verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en veiligheid van hun producten zullen zij hogere eisen stellen aan hun leveranciers en zal het voor fraudeurs moeilijker worden om hun producten in de keten te brengen. Dat zou een goede start zijn.” aldus De Waal. 

Wil je ons helpen? Wij kunnen je steun goed gebruiken. Word foodwatch donateur!
Wil je op de hoogte blijven van nieuws van foodwatch? Abonneer je op onze gratis e-mailnieuwsbrief.