Stop de grote gifroute

Stop de productie en export van verboden pesticiden!

Dit is het probleem

Terwijl de Europese pesticidenindustrie bloeit, lijden wereldwijd elk jaar miljoenen mensen aan acute vergiftigingsverschijnselen of chronische ziekten die worden veroorzaakt door pesticiden. Drie van de grootste pesticidenproducenten ter wereld, BASF, Bayer AG en Syngenta, blijven pesticiden die in de EU verboden zijn produceren en exporteren naar ontwikkelingslanden op het zuidelijk halfrond. Bayer & Co organiseren zelfs grootschalige promotieactiviteiten voor hun giftige pesticiden in landen als Kenia. Residuen van deze pesticiden komen via de import van voedsel in de EU terecht. Met als gevolg schadelijke en verboden pesticiden op je bord.

Dit is de stand van zaken

Hoewel er in de EU een aantal wetten over pesticiden bestaan, bestaat er geen wet die de export van ‘zeer gevaarlijke pesticiden’ uit de EU-lidstaten verbiedt. Zelfs niet voor pesticiden waarvan het gebruik in de EU, om gezondheids- en milieuredenen, verboden is. Er is duidelijk sprake van een dubbele standaard, wat in strijd is met de mensenrechten. Moeten mensen en het milieu buiten de EU, niet evenveel beschermd worden als binnen de unie? Zijn hun levens niet evenveel waard? Foodwatch vindt deze dubbele standaard schandalig. 

Aangezien de productie en het gebruik in landen buiten de EU niet verboden is, worden ook wij nog steeds blootgesteld aan pesticiden: via geïmporteerde levensmiddelen. Pogingen van de Europese Commissie om strengere regels voor geïmporteerde voedselproducten af te dwingen zijn – door druk en lobby van de pesticidenindustrie – nog niet gelukt. De pesticidenlobby heeft één van de grootste jaarlijkse lobbybudgetten in Brussel (12 miljoen euro in 2017). 

Wat wil foodwatch?

De productie en export van pesticiden die verboden zijn in de EU, zijn een grove schending van de mensenrechten. Zolang deze bedrijven verboden pesticiden blijven produceren, zullen mens en milieu hier wereldwijd onder blijven lijden. De verboden pesticiden komen via de grote gifroute ook weer op ons bord terecht. Dit moet stoppen!

STUUR EEN PROTESTMAIL VIA ONZE E-MAILACTIE EN ROEP HIERMEE BAYER AG, SYNGENTA EN BASF OP OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE GROTE GIFROUTE!

E-Mail ACTIE