Suikertaks

De suikertaks wordt ingevoerd omdat vrijwel iedereen ongezond veel suiker binnen krijgt.

Een suikertaks op suikerhoudende dranken is de laatste jaren in veel landen ingevoerd, zoals Engeland, Ierland, Portugal, Frankrijk, Mexico, diverse staten in Amerika en vele anderen. De maatregelen volgden nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een suikertaks bepleitte en de eerste ervaringen met de suikertaks in Mexico en diverse Amerikaanse Staten positief bleken.

Frisdrank ongezond

De suikertaks wordt ingevoerd omdat vrijwel iedereen ongezond veel suiker binnen krijgt. Gemiddeld eet en drinkt een Nederlander 44 kilo suikers per jaar, kinderen zelfs 51 kilo. Dat betekent dat een gemiddelde 8-jarige meer dan zijn of haar eigen gewicht aan suikers binnenkrijgt! De helft van de kinderen in Nederland drinkt meer dan een halve liter gesuikerde drankjes per dag. Dat zijn pakweg 12 suikerklontjes. Dat is veel te veel. 

De gezondheidsgevolgen zijn enorm. Er is veel bewijs dat met name de suikers in frisdranken leiden tot meer diabetes (type 2), hartziekten en obesitas. Diabetes is een groot probleem, ook in Nederland. Er komen in Nederland wekelijks 1.200 patiënten met diabetes (‘suikerziekte’) bij.  

Effectief

De Wereldgezondheidsorganisatie juicht een suikertaks toe. Zij verwachten bij een taks van 20% op frisdrank een 20% lagere consumptie. Een suikertaks is ook een effectief drukmiddel richting bedrijven om minder suiker in hun producten te stoppen. Zo werd nog voordat de Britse suikertaks van kracht werd, door fabrikanten op jaarbasis 45 miljoen kilo suiker uit hun producten gehaald.

Wij bepleiten daarbij wel het Franse voorbeeld: de taks zou ook moeten gelden voor producten met kunstmatige zoetstoffen, omdat de gezondheidseffecten van deze zoetstoffen nog niet vast staan. De Franse suikertaks geldt ook voor zoetstof houdende frisdranken en zorgt er daarom voor dat fabrikanten écht hun producten minder zoet maken. 

Opbrengst taks

Voor het draagvlak van een extra belasting, vindt foodwatch het erg belangrijk dat de opbrengst ervan teruggaat naar de consument. Afhankelijk van de hoogte van de taks en welke producten er precies onder gaan vallen, zal de taks honderd tot enkele honderden miljoenen per jaar kunnen opbrengen. 

Van de opbrengsten wordt in Engeland een schoolprogramma gericht op gezondheid betaald. Wij voelen het meest voor het principe ‘de vervuiler betaalt’: junkfoodbedrijven als Coca-Cola & co maken flinke winsten met ongezonde producten die onze zorgkosten doen stijgen. De kosten van ongezond voedsel bedragen miljarden per jaar. Mede hierdoor stijgen de zorgkosten jaarlijks. Het kabinet wil hierom komende jaren de jaarlijkse zorgpremie voor iedereen gaan verhogen met 300 euro. Wij vinden dat bedrijven als Coca-Cola mee zouden moeten betalen aan de schade die zij met hun ongezonde producten aanrichten. De opbrengst van de suikertaks zou dus gestoken moeten worden in verlaging van de zorgpremie voor iedereen. Daarnaast zal de verwachte lagere consumptie van frisdrank de zorgkosten ook laten dalen. Ook dat kan tot een lagere zorgpremie leiden.

Help je mee?

Laat Coca-Cola & Co meebetalen aan de stijgende kosten voor de zorg!

Email actie