Suikertaks

De suikertaks wordt ingevoerd omdat vrijwel iedereen ongezond veel suiker binnen krijgt.

Dit is het probleem

In 2015 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar richtlijn 'Suikerinname voor volwassenen en kinderen'. Hierin geeft zij de sterke aanbeveling om maximaal 10% van je dagelijkse energie uit ‘vrije’ suikers te halen. 9 op de 10 jongeren (7-18jr) en 6 op de 10 volwassenen (19-69jr) overschrijdt de 10% norm. De gezondheidsgevolgen zijn enorm. Er is veel bewijs dat met name de suikers in frisdranken leiden tot meer diabetes (type 2), hartziekten en obesitas. Diabetes is een groot probleem, ook in Nederland. Er komen in Nederland wekelijks 1.000 patiënten met diabetes (‘suikerziekte’) bij.  

Dit is de stand van zaken

Een groot aantal landen neemt maatregelen om de overconsumptie van suikers aan te pakken. Een belangrijke maatregel is de suikertaks. Een dergelijke belasting of heffing bestaat al in  Groot-Brittannië, Ierland, Spanje,  Estland, Ierland, Spanje, Portugal, België, Frankrijk - de lijst wordt steeds langer. De volledige lijst kan je vinden op de website van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (onder 'Health-related food taxes'). Ook Nederland heeft eind 2021 (in het coalitieakkoord) aangekondigd eindelijk zo'n taks te willen:  “We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. (...) We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.” Onze jarenlange campagne, met de hulp van duizenden consumenten, was een succes! Maar we rusten niet voor de suikertaks ook écht (en op een goede manier!) wordt geïmplementeerd...

De Wereldgezondheidsorganisatie juicht een suikertaks toe. Zij verwachten bij een taks van 20% op frisdrank een 20% lagere consumptie. Een suikertaks is ook een effectief drukmiddel richting bedrijven om minder suiker in hun producten te stoppen. Zo werd nog voordat de Britse suikertaks van kracht werd, door fabrikanten op jaarbasis 45 miljoen kilo suiker uit hun producten gehaald.

Wat wil foodwatch?

Wij willen de invoering van een suikertaks!

  • Wij bepleiten het Franse voorbeeld: de taks zou ook moeten gelden voor producten met kunstmatige zoetstoffen, omdat de gezondheidseffecten van deze zoetstoffen nog niet vast staan. Het zorgt er ook voor dat fabrikanten écht hun producten minder zoet maken. 
  • De opbrengst van de suikertaks zou moeten gestoken worden in verlaging van de zorgpremie voor iedereen: de opbrengst moet terugvloeien naar de consument. Wij vinden dat bedrijven als Coca-Cola mee moeten betalen aan de schade die zij met hun ongezonde producten aanrichten.

MEER WETEN OVER DE SUIKERTAKS?
Lees hier de tegenargumenten van de industrie - en onze reactie!

Email actie