Nieuwsberichten 06.06.2016

Opnieuw geen besluit over glyfosaat

De Europese lidstaten hebben vandaag wéér geen besluit genomen over de hernieuwde toelating van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Het voorstel om de vergunning met 12 tot 18 maanden te verlengen kon niet op genoeg steun rekenen. Nederland was wel voor, maar grote landen als Italië, Frankrijk en Duitsland steunde het voorstel niet. Op 20 juni wordt waarschijnlijk een laatste poging gewaagd. foodwatch vindt dat het middel niet mag worden toegelaten zolang er twijfel bestaat over de veiligheid.

Respecteer het voorzorgsbeginsel

Onder de Europese leiders is glyfosaat blijkbaar net zo controversieel als onder wetenschappers. Vorig jaar noemde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het middel “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens”. Sindsdien bestaat er grote wetenschappelijke twijfel over de veiligheid van glyfosaat. foodwatch vindt dat de Europese leiders op basis hiervan hun conclusies moeten trekken en de verlenging op dit moment moeten afwijzen in het belang van de volksgezondheid. Het voorzorgsbeginsel, zoals vastgelegd in Europese wetgeving, staat maar  één conclusie toe: zolang de wetenschappelijke twijfels over de veiligheid niet zijn weerlegd, mag er geen nieuwe vergunning worden verleend.

Wacht uitkomsten onderzoek af

Dat Europese leiders twijfelen aan de veiligheid van glyfosaat blijkt uit het feit dat zij een extra onderzoek hebben aangevraagd bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). foodwatch vindt dat Nederland en andere Europese lidstaten de resultaten van dit onderzoek eerst moeten afwachten. Tot die tijd zou glyfosaat niet gebruikt mogen worden. Het voorstel dat vandaag is besproken stelt precies het tegenovergestelde voor, namelijk, om de vergunning te verlengen zolang het onderzoek nog loopt. Dat is de wereld op zijn kop! foodwatch roept de Europese lidstaten op om hier niet mee akkoord te gaan, ook niet waneer er op 20 juni waarschijnlijk een laatste poging zal worden ondernomen om de huidige vergunning voor glyfosaat te verlengen. Die loopt deze maand af.

Steun de oproep van foodwatch,  teken hier tegen hernieuwde toelating van glyfosaat!