Nieuwsberichten 19.04.2024

Vijfpuntenplan voor beter eten in Europa

We lanceren een vijfpuntenplan voor de Europese verkiezingen. Het wordt tijd dat de consument centraal komt te staan en niet de voedselindustrie in het EU-voedselbeleid!

De Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni worden hele belangrijke verkiezingen voor het voedsel op ons bord. De huidige wet- en regelgeving van de EU is verre van toereikend om ons recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel te garanderen. Maar in plaats van haast te maken met nieuwe wetgeving, worden maatregelen uitgesteld of verdwijnen helemaal van de agenda van de EU-politiek. Wij hebben hier genoeg van en lanceren  een vijfpuntenplan voor de nieuwe Europarlementariërs om de grote problemen op het gebied van voedsel het hoofd te bieden. Wij roepen Europarlementariërs op: haal die bende van ons bord in Europa!

De bende op ons bord

De voedselindustrie heeft door haar enorme lobbybudgetten de Europese politiek weten te gijzelen, waardoor de belangen van de consument het onderspit delven. Wetgeving die misleiding tegen moet gaan en tegelijker voor een gezondere voedselomgeving moet zorgen laat op zich wachten. Ziektes als obesitas en diabetes type II grijpen in heel Europa om zich heen, meer dan 50% van de EU-burgers heeft overgewicht, maar de Europese politiek voelt vooralsnog geen urgentie hier actie tegen te ondernemen. Europese politici zetten stappen terug in hun ambities voor duurzamer voedsel: de Green Deal staat door het terugtrekken van de Pesticidereductiewet op losse schroeven. Tenslotte staat ons recht op voldoende gezond voedsel onder druk: in de hele EU blijven voedselprijzen hoog. Het CBS becijferde dat 21% van de EU-bevolking (de EU telt 450 miljoen inwoners) het risico loopt in armoede te vervallen.

We wachten op wetten!

Aanvankelijk had de EU ambitieuze plannen: de hervorming van de Food Information to Consumers Regulation zou voor duidelijkere regels moeten zorgen over wat er op voedselverpakkingen moet staan om misleiding tegen te gaan en gezondere keuzes in de supermarkt makkelijker te maken, zoals een verplicht gezondheidslabel en géén onzinnige gezondheidsclaims. De hervorming had er vorig jaar al moeten zijn, maar wordt steeds uitgesteld. Ook het Sustainable Food Systems Framework voor duurzaam en gezond eten voor iedereen is er nog steeds niet. 

En nu wordt er zelfs aan de milieuregels van het huidige landbouwbeleid (de Common Agricultural Policy) gemorreld, terwijl de EU met de Green Deal juist doelen had gesteld om pesticide te reduceren met 50% en biologische landbouw uit te breiden naar 25% voor 2030. Hoe tegenstrijdig! Tijd dat de EU haar beloftes nakomt en uitvoert wat ze heeft afgesproken.

Europees vijfpuntenplan voor beter eten in de EU

Net als voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2023, helpen we de Europese politici graag op weg. We hebben daarom weer een vijfpuntenplan geformuleerd voor beter Europees voedselbeleid voor mens, dier en klimaat. We roepen ten eerste op de lobby van de voedselindustrie te beteugelen, onder meer door het al bestaande lobbyregister beter in te zetten en een ambitieus plan te formuleren de voedselindustrie uit het Europarlement te weren. Ten tweede eist Foodwatch een gezonde voedselomgeving door kindermarketing van ongezond voedsel te verbieden, Nutri-Score verplicht in te voeren en ons recht op een gezonde voedselomgeving wettelijk vast te leggen. Ten derde moet voedselmisleiding bestraft worden: de langverwachte hervorming van Food Information to Consumers Regulation moet scherpere bepalingen opnemen om misleiding tegen te gaan. Ten vierde moet de landbouw voor 2035 stap voor stap, gewas tot gewas, pesticidevrij worden gemaakt. En als laatste punt eist Foodwatch eerlijke voedselprijzen. Er moet meer transparantie in prijsopbouw komen en het lang uitgestelde Sustainable Food Systems Framework moet ons recht op toegang tot gezond en duurzaam voedsel vastleggen.

1. Beteugel de lobby van de voedselindustrie

2. Creëer een gezonde voedselomgeving

3. Bestraf voedselmisleiding

4. Maak de landbouw 100% gifvrij

5. Garandeer eerlijke voedselprijzen

Doe mee!

Foodwatch roept onze Europarlementariërs op in hun aankomende termijn serieus werk te maken van voedselbeleid waarbij de consument centraal staat en niet de voedselindustrie. Deze tijd vraagt om daadkracht en dappere beslissingen voor beter voedsel voor mens, dier en klimaat. Ons vijfpuntenplan moet aan de basis liggen van hun werk.