Minerale oliën

In veel voedselproducten die veel mensen elke dag eten, zoals rijst, pasta en cornflakes, zitten verdachte stoffen die daar niet in thuishoren

Dit is het probleem

In veel voedselproducten die veel mensen elke dag eten, zoals rijst, pasta en cornflakes, zitten verdachte stoffen die daar niet in thuishoren: aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën, de zogenaamde ‘MOAH’. Uit labotesten in opdracht van foodwatch blijkt dat deze minerale olieresten ook terug kunnen gevonden worden in babymelk. MOAH wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en je DNA te kunnen beschadigen.

Hoe komen ze in ons eten terecht? Een belangrijke bron zijn verpakkingen van gerecycled papier en karton. Die bevatten nog veel drukinkten met minerale oliën - en daarin zitten deze MOAH. Hoe mooi recycling ook is: de schadelijke stoffen verdwijnen lang niet altijd. Via verpakkingen kunnen ook andere gevaarlijke stoffen in ons voedsel terechtkomen, zoals oplosmiddelen en weekmakers.

Er zijn ook andere bronnen van deze vervuiling, zoals de machines die gebruikt worden tijdens de voedselproductie. Ook daaruit kunnen minerale oliën in ons voedsel lekken. Denk aan landbouwmachines tijdens het oogsten of smeerolie van machines in voedselfabrieken.

Dit is de stand van zaken

Onderzoekers trokken al in de jaren negentig aan de bel: zij constateerden dat ons eten was vervuild met minerale oliën die uit de verpakking 'lekten'. Toch heeft de Europese Unie nog steeds geen wetten aangenomen om consumenten tegen deze schadelijke stoffen te beschermen. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zijn 'aromatische minerale oliën' (MOAH)  potentieel kankerverwekkend en mutageen. Ook volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de blootstelling aan MOAH  problematisch: "MOAH uit onvoldoende gezuiverde oliën kunnen al bij een lage blootstelling kankerverwekkend zijn. Daarom mogen deze oliën in de voedselketen niet worden gebruikt."

Wat wil foodwatch?

Als consument kun je niet zien of jouw eten is vervuild met minerale oliën. Je ziet ook niet aan de verpakking of daar schadelijke stoffen uit kunnen lekken.

Daarom onderzocht foodwatch babymelk, omdat pasgeborenen een heel kwetsbare doelgroep zijn . Een paar jaar geleden onderzochten we al 120 pakken rijst, pasta, cornflakes en andere voedselproducten. Wat blijkt: veel bekende A-merken en huismerken zijn vervuild met minerale oliën. Natuurlijk is ons onderzoek een momentopname, waaruit je als consument bijvoorbeeld niet kunt concluderen dat een product van merk X altijd vervuild is. Maar we tonen wel aan dat deze stoffen veel voorkomen. En dat jij er geen peil op kunt trekken in welke producten ze zitten. Juist daarom ben je als consument afhankelijk van goede wetgeving die jou beschermt tegen gevaarlijke stoffen. Dat is precies waar foodwatch voor vecht.

Al vier jaar lang roept Foodwatch de Europese wetgevers en de nationale regeringen op om wettelijke maximumgehaltes vast te stellen voor minerale oliën in levensmiddelen. Het moet tevens de verantwoordelijkheid van elke producent en detailhandelaar zijn om ervoor te zorgen - en ten allen tijde te kunnen bewijzen - dat er GEEN kankerverwekkend MOAH in de levensmiddelen aanwezig is. 

Meer informatie: