Handelsverdragen

Ondemocratisch en problematisch

Dit is het probleem

Een handelsverdrag zoals TTIP, CETA, of MERCOSUR heeft als doel handelsbelemmeringen tussen landen of continenten weg te nemen. Hier gaan talrijke onderhandelingen aan vooraf, zoals over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik.

De onderhandelingen zijn echter niet democratisch, terwijl ze verstrekkende gevolgen en risico’s voor ons voedsel- en milieubeleid met zich mee kunnen brengen. Ondanks de risico’s voor de bevolking, worden de onderhandelingen niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. De leden van deze comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Meer weten over dit ondemocratische proces? Hier geven we meer uitleg over dit ondemocratische proces, zoals het verloopt bij het CETA.

Dit is de stand van zaken

  • TTIP

Het vrijhandelsverdrag TTIP ligt voorlopig in de ijskast, maar zou weer actueel kunnen worden in de nieuwe presidentsperiode in de Verenigde Staten.

  • Mercosur

Over Mercosur wordt nog volop onderhandeld. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan die zich uitsprak tegen goedkeuring van dit verdrag. Er is dus een kans dat we deze strijd gaan winnen.

  • CETA

Hetzelfde geldt voor het CETA-verdrag, dat Canada en de EU in 2016 hebben ondertekend. CETA kan echter pas helemaal in werking treden als ook de parlementen in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland, het volledige verdrag goedkeuren. CETA ligt nu bij de Eerste Kamer. Wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gaat stemmen, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de uitslag van de stemming over CETA heel erg spannend wordt. 

Wat wil foodwatch?

Nederland kan een streep trekken door handelsverdragen die de macht van multinationals vergroten ten koste van mens, dier, klimaat en milieu. Nederland kan de kloof tussen de Europese instellingen en de burgers weer dichten. Door op te komen voor de consument en te stemmen tegen ondemocratische handelsverdragen.

Mis zeker niet ons rapport! >>

Uit (geheime) documenten blijkt dat Canadese ambtenaren CETA willen gebruiken om Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid af te zwakken. 

Het is belangrijk dat Nederlandse en Europese politici deze documenten zien, want het CETA-verkooppraatje voldoet niet aan de realiteit.

Teken tegen CETA

Stop Mercosur